Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 2,8 km/h
opady: 0,0 mm

Aktywni rolnicy w Małopolsce

Regulamin konkursu „Aktywni rolnicy w Małopolsce”

1. Organizatorem Konkursu „Aktywni rolnicy w Małopolsce” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).

2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).

3. Konkurs trwa od 22 października do 20 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.

4. Konkurs adresowany jest, za pośrednictwem gmin w województwie małopolskim, do zamieszkujących te gminy rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w tych gminach, którzy poprzez udział w Powszechnym Spisie Rolnym dają możliwość zaprezentowania gminy na łamach prasy drukowanej, portalu internetowego oraz mediów społecznościowych.

5. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w nim poprzez udział w Powszechnym Spisie Rolnym.

6. Nagrodą w konkursie będzie artykuł o gminie, który oprócz podkreślenia zaangażowania mieszkańców w spis rolny, będzie zawierał ogólne informacje o gminie, jej walorach turystycznych i inwestycyjnych, krótki wywiad z włodarzami gmin. Artykuł zostanie opublikowany w prasie drukowanej oraz na portalu internetowym. Dodatkowo o zwycięskiej gminie powstanie krótki film, który zostanie zaprezentowany w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Krakowie (Facebook, Twitter, YouTube). Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.

7. Termin realizacji materiałów w gminie zostanie uzgodniony z gminą.

8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować́ się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl

9. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/

10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.

11. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

Aktywni rolnicy.jpg

 

Konkurs Aktywni.jpg

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.11.2020 r.

Regulamin konkursu „Aktywni rolnicy w Małopolsce” 1. Organizatorem Konkursu „Aktywni rolnicy w Małopolsce” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem). 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem). 3. Konkurs trwa od 22 października do 20 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny. 4. Konkurs adresowany jest, za pośrednictwem gmin w województwie małopolskim, do zamieszkujących te gminy rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w tych gminach, którzy poprzez udział w Powszechnym Spisie Rolnym dają możliwość zaprezentowania gminy na łamach prasy drukowanej, portalu internetowego oraz mediów społecznościowych. 5. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w nim poprzez udział w Powszechnym Spisie Rolnym. 6. Nagrodą w konkursie będzie artykuł o gminie, który oprócz podkreślenia zaangażowania mieszkańców w spis rolny, będzie zawierał ogólne informacje o gminie, jej walorach turystycznych i inwestycyjnych, krótki wywiad z włodarzami gmin. Artykuł zostanie opublikowany w prasie drukowanej oraz na portalu internetowym. Dodatkowo o zwycięskiej gminie powstanie krótki film, który zostanie zaprezentowany w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Krakowie (Facebook, Twitter, YouTube). Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada. 7. Termin realizacji materiałów w gminie zostanie uzgodniony z gminą. 8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować́ się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl 9. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/ 10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn. 11. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.11.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe