Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
9 czerwca
temperatura: 24°C
wiatr: 11,9 km/h
opady: 0,0 mm

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GRĘBOSZÓW I OKOLIC

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją by przypomnieć i utrwalić pamięć o wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Swój udział w walkach narodowowyzwoleńczych mieli także mieszkańcy naszej gminy. Formą upamiętnienia patriotycznych postaw naszych rodaków, będzie budowa „Pomnika dla uczczenia 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości”. Prace nad realizacją tego ważnego przedsięwzięcia rozpoczęły się już w roku ubiegłym. Warto wspomnieć, że podmiotami realizującymi wzniesienie tego wyjątkowego monumentu są: Urząd Gminy Gręboszów oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, które zostało powołane do życia w ubiegłym roku. Należy zaznaczyć, że widoczne są już pierwsze efekty prac, m. in.: opracowana została koncepcja architektoniczna pomnika oraz wybrane zostało miejsce jego usytuowania. Warto również wspomnieć, że w oparciu o uchwałę nr XLVII/741/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. Gmina Gręboszów uzyskała pomoc finansową w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na powstanie pomnika upamiętniającego wkład mieszkańców Gręboszowa i okolicznych wsi w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jak czytamy w uzasadnieniu do w/w uchwały „Działanie to ma na celu upamiętnienie patriotycznych postaw mieszkańców Gręboszowa i okolic, którzy walczyli na wielu frontach i brali udział w wielu bitwach. Wielu z nich oddało życie w walce o wolność i niepodległość naszego kraju, a ci którzy przeżyli, brali aktywny udział w odbudowie kraju”.

Ideą wzniesienia tego monumentu jest właśnie upamiętnienie oraz ocalenie od zapomnienia naszych rodaków, którzy swoim działaniem, a nieraz i ofiarą życia, przyczynili się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dlatego też Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej pragnie zwrócić się do wszystkich mieszkańców naszej gminy i okolic o wskazanie informacji o naszych przodkach, którzy byli uczestnikami walk narodowowyzwoleńczych. Pragniemy aby ich imiona i nazwiska zostały przywołane w formie apelu poległych oraz apelu pamięci podczas uroczystego odsłonięcia pomnika, które zaplanowane jest na 14 październik br. Ponadto projekt architektoniczny przewiduje także możliwość umieszczenia tych nazwisk na 13 tablicach, które będą umieszczone w sąsiedztwie pomnika. Dane te można przekazywać do kancelarii parafialnych na terenie naszej gminy, jak również do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie.

W dalszym ciągu trwa również zbiórka środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji całości inwestycji. Poza środkami finansowymi pochodzącymi z Urzędu Marszałkowskiego, wsparcie finansowe zadeklarowało także Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto na konto Stowarzyszenia spływają również pierwsze datki od przedsiębiorstw i osób prywatnych. Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za ich materialne wsparcie, które przybliża nas do realizacji tego jakże ważnego przedsięwzięcia. Tym samym zachęcamy wszystkich do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia, czy to poprzez wsparcie finansowe czy też pracę społeczną w ramach stowarzyszenia, jak również poprzez przekazanie informacji o przodkach, którzy byli uczestnikami walk narodowowyzwoleńczych.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/05maj/APEL DO MIESZKANCOW GMINY GREBOSZOW I OKOLIC/Pomnik-1024x1004.jpg

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.05.2018 r.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją by przypomnieć i utrwalić pamięć o wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Swój udział w walkach narodowowyzwoleńczych mieli także mieszkańcy naszej gminy. Formą upamiętnienia patriotycznych postaw naszych rodaków, będzie budowa „Pomnika dla uczczenia 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości”. Prace nad realizacją tego ważnego przedsięwzięcia rozpoczęły się już w roku ubiegłym. Warto wspomnieć, że podmiotami realizującymi wzniesienie tego wyjątkowego monumentu są: Urząd Gminy Gręboszów oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, które zostało powołane do życia w ubiegłym roku. Należy zaznaczyć, że widoczne są już pierwsze efekty prac, m. in.: opracowana została koncepcja architektoniczna pomnika oraz wybrane zostało miejsce jego usytuowania. Warto również wspomnieć, że w oparciu o uchwałę nr XLVII/741/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. Gmina Gręboszów uzyskała pomoc finansową w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na powstanie pomnika upamiętniającego wkład mieszkańców Gręboszowa i okolicznych wsi w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jak czytamy w uzasadnieniu do w/w uchwały „Działanie to ma na celu upamiętnienie patriotycznych postaw mieszkańców Gręboszowa i okolic, którzy walczyli na wielu frontach i brali udział w wielu bitwach. Wielu z nich oddało życie w walce o wolność i niepodległość naszego kraju, a ci którzy przeżyli, brali aktywny udział w odbudowie kraju”. Ideą wzniesienia tego monumentu jest właśnie upamiętnienie oraz ocalenie od zapomnienia naszych rodaków, którzy swoim działaniem, a nieraz i ofiarą życia, przyczynili się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dlatego też Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej pragnie zwrócić się do wszystkich mieszkańców naszej gminy i okolic o wskazanie informacji o naszych przodkach, którzy byli uczestnikami walk narodowowyzwoleńczych. Pragniemy aby ich imiona i nazwiska zostały przywołane w formie apelu poległych oraz apelu pamięci podczas uroczystego odsłonięcia pomnika, które zaplanowane jest na 14 październik br. Ponadto projekt architektoniczny przewiduje także możliwość umieszczenia tych nazwisk na 13 tablicach, które będą umieszczone w sąsiedztwie pomnika. Dane te można przekazywać do kancelarii parafialnych na terenie naszej gminy, jak również do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie. W dalszym ciągu trwa również zbiórka środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji całości inwestycji. Poza środkami finansowymi pochodzącymi z Urzędu Marszałkowskiego, wsparcie finansowe zadeklarowało także Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto na konto Stowarzyszenia spływają również pierwsze datki od przedsiębiorstw i osób prywatnych. Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za ich materialne wsparcie, które przybliża nas do realizacji tego jakże ważnego przedsięwzięcia. Tym samym zachęcamy wszystkich do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia, czy to poprzez wsparcie finansowe czy też pracę społeczną w ramach stowarzyszenia, jak również poprzez przekazanie informacji o przodkach, którzy byli uczestnikami walk narodowowyzwoleńczych.                 Opracowanie: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.05.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe