Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
10 czerwca
temperatura: 19°C
wiatr: 17,9 km/h
opady: 0,0 mm

Apel do rolników o ochronę pszczół

W związku ze zbliżającym się sezonem wegetacyjnym i związaną z tym intensyfikacją prac polowych, w tym wykonywaniem zabiegów ochrony roślin Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie apeluje do rolników stosujących środki ochrony o zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę zapylaczy.

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin. Obecność tych owadów w środowisku rolniczym powoduje wzrost plonowania roślin uprawnych oraz poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu. Przy pełnym i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi od 20 do 80 %, w zależności od rośliny.

Ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, a w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych jest jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin.

Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów konieczne jest uwzględnienie działań zabezpieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy i innych owadów pożytecznych.

W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i innych zapylaczy należy:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu;
  • przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin;
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji;
  • zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;
  • zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek;
  • zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m);
  • informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin.

Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony należy zgłaszać do właściwego Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub do Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Jnowiec 21.02.2019 r.

W związku ze zbliżającym się sezonem wegetacyjnym i związaną z tym intensyfikacją prac polowych, w tym wykonywaniem zabiegów ochrony roślin Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie apeluje do rolników stosujących środki ochrony o zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę zapylaczy. Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin. Obecność tych owadów w środowisku rolniczym powoduje wzrost plonowania roślin uprawnych oraz poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu. Przy pełnym i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi od 20 do 80 %, w zależności od rośliny. Ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, a w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych jest jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin. Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów konieczne jest uwzględnienie działań zabezpieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy i innych owadów pożytecznych. W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i innych zapylaczy należy: stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu; przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin; przestrzegać okresów prewencji; dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji; zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw; zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek; zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m); informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin. Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony należy zgłaszać do właściwego Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub do Urzędu Gminy.                       Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Jnowiec 21.02.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe