Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,0 km/h
opady: 0,5 mm

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych Urzędu, panią Joanną Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

 

 

Nazwa badania

Symbol badania

Termin realizacji badania

Imię i nazwisko koordynatora

Kontakt

Badanie budżetów gospodarstw domowych

BBGD

1.01-31.12.2020

Danuta Włodarczyk

12-656-30-57

wew. 33

Uczestnictwo ludności w kulturze

DS-58

1.01-31.01.2020

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej

DS-52

1.10-19.10.2020

Kondycja gospodarstw domowych

KGD

1.01- 31.12.2020

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BAEL

1.01- 31.12.2020

Iwona Filipowska

12-656-30-57 wew. 36

Wypadki przy pracy i problemy związane z pracą

ZD-G

II kwartał 2020

Powszechny Spis Rolny

PSR

1.09-30.11.2020

Danuta Pietruszka

12-656-30-57

wew. 37

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego

R-ZW-S

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-ZW-B

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

AK-R

15-31.01.2020

15-31.07.2020

Europejskie badanie warunków życia ludności

EU-SILC

23.04-28.06.2020

Barbara

Jakóbczak-Wójcik

 

12-656-30-57

wew. 30

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

PKZ

2.01-20.01.2020

1.04-20.04.2020

1.07-20.07.2020

1.10-20.10.2020

Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej 

PDP, BRG, BRGp

1.01-31.12.2020

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

SSI-10

01.04-29.05.2020

Notowanie cen detalicznych

C02

2.01-31.12.2020

Kinga Gębka

12-656-30-57

wew. 36

Notowanie cen targowiskowych

R-CT

2.01-31.12.2020

 

files/pliki/aktualnosci/2020/01styczen/BADANIA ANKIETOWE/Zalacznik_3_ plakat_badania_ankietowe.jpg

 

files/pliki/aktualnosci/2020/01styczen/BADANIA ANKIETOWE/Zalacznik_4_plakat_badania_rolne.jpg

 

 

files/pliki/aktualnosci/2020/01styczen/BADANIA ANKIETOWE/1 badania_ankietowe.jpgfiles/pliki/aktualnosci/2020/01styczen/BADANIA ANKIETOWE/2 badania_ankietowe.jpg

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.01.2020 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych Urzędu, panią Joanną Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.     Nazwa badania Symbol badania Termin realizacji badania Imię i nazwisko koordynatora Kontakt Badanie budżetów gospodarstw domowych BBGD 1.01-31.12.2020 Danuta Włodarczyk 12-656-30-57 wew. 33 Uczestnictwo ludności w kulturze DS-58 1.01-31.01.2020 Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej DS-52 1.10-19.10.2020 Kondycja gospodarstw domowych KGD 1.01- 31.12.2020 Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL 1.01- 31.12.2020 Iwona Filipowska 12-656-30-57 wew. 36 Wypadki przy pracy i problemy związane z pracą ZD-G II kwartał 2020 Powszechny Spis Rolny PSR 1.09-30.11.2020 Danuta Pietruszka 12-656-30-57 wew. 37 Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S 1-26.06.2020 1-23.12.2020 Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B 1-26.06.2020 1-23.12.2020 Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R 15-31.01.2020 15-31.07.2020 Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC 23.04-28.06.2020 Barbara Jakóbczak-Wójcik   12-656-30-57 wew. 30 Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach PKZ 2.01-20.01.2020 1.04-20.04.2020 1.07-20.07.2020 1.10-20.10.2020 Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej  PDP, BRG, BRGp 1.01-31.12.2020 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10 01.04-29.05.2020 Notowanie cen detalicznych C02 2.01-31.12.2020 Kinga Gębka 12-656-30-57 wew. 36 Notowanie cen targowiskowych R-CT 2.01-31.12.2020                     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.01.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe