Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 2,1 km/h
opady: 0,0 mm

Badania statystyczne w 2021 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 443, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych planowanych do realizacji w 2021 r. Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej https://sa.stat.gov.pl/formularz/ lub telefonicznie pod numerami: +48 12 65 63 032, +48 695 256 281, +48 12 41 56 011.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.), od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Pozyskane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

 

 

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2021 ROKU

Nazwa badanie

Symbol badania

Termin realizacji badania

Imię i nazwisko koordynatora

Kontakt

Badanie budżetów gospodarstw domowych

BBGD

1.01 – 31.12.2021

Danuta Włodarczyk

D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej

DS-52

28.09-20.10.2021

Kondycja gospodarstw domowych

KGD

1.01 – 31.12.2021

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BAEL

1.01 – 31.12.2021

Iwona Filipowska

I.Filipowska@stat.gov.pl  

Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków

ZD-H

I kwartał 2021

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego

R-ZW-S

1-28.06.2021

Danuta Pietruszka

D.Pietruszka@stat.gov.pl

1-23.12.2021

Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-ZW-B

1-28.06.2021

1-23.12.2021

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

AK-R

15-29.01.2021

15-30.07.2021

Europejskie badanie warunków życia ludności

EU-SILC

27.09-30.11.2021

Barbara

Jakóbczak-Wójcik

B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach

PKZ

2.01 - 20.01.2021

1.04 - 20.04.2021

1.07 - 20.07.2021

1.10 - 20.10.2021

Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej 

PDP, BRG, BRGp

2.01 - 31.12.2021

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

SSI-10

01.04-31.05.2021

Notowanie cen detalicznych

C02

5.01 - 31.12.2021

Kinga Gębka

K.Gebka@stat.gov.pl

Notowanie cen targowiskowych

R-CT

5.01 - 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ankietowe.jpg

Rolnicze.jpg

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.01.2021 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 443, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych planowanych do realizacji w 2021 r. Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej https://sa.stat.gov.pl/formularz/ lub telefonicznie pod numerami: +48 12 65 63 032, +48 695 256 281, +48 12 41 56 011. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.), od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pozyskane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.     BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2021 ROKU Nazwa badanie Symbol badania Termin realizacji badania Imię i nazwisko koordynatora Kontakt Badanie budżetów gospodarstw domowych BBGD 1.01 – 31.12.2021 Danuta Włodarczyk D.Wlodarczyk@stat.gov.pl Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej DS-52 28.09-20.10.2021 Kondycja gospodarstw domowych KGD 1.01 – 31.12.2021 Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL 1.01 – 31.12.2021 Iwona Filipowska I.Filipowska@stat.gov.pl   Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków ZD-H I kwartał 2021 Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S 1-28.06.2021 Danuta Pietruszka D.Pietruszka@stat.gov.pl 1-23.12.2021 Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B 1-28.06.2021 1-23.12.2021 Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R 15-29.01.2021 15-30.07.2021 Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC 27.09-30.11.2021 Barbara Jakóbczak-Wójcik B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach PKZ 2.01 - 20.01.2021 1.04 - 20.04.2021 1.07 - 20.07.2021 1.10 - 20.10.2021 Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej  PDP, BRG, BRGp 2.01 - 31.12.2021 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10 01.04-31.05.2021 Notowanie cen detalicznych C02 5.01 - 31.12.2021 Kinga Gębka K.Gebka@stat.gov.pl Notowanie cen targowiskowych R-CT 5.01 - 31.12.2021     Pliki do pobrania Pobierz plik Ankietowe.pdf Pobierz plik Rolnicze.pdf Pobierz plik Wykaz realizowanych badanan kietowych.pdf Pobierz plik Wzor legitymacji ankietera.pdf               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.01.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe