Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 3,9 km/h
opady: 0,0 mm

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nabór wniosków

I N F O R M A C J A

o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie gminy Gręboszów oraz o naborze chętnych do projektu o nazwie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gręboszów”

 

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w dniach 02 - 15 października 2019 r. prowadzi zapisy osób chętnych - właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie przez Gminę Gręboszów dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Gręboszów w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Gręboszów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Warunki udziału w projekcie:

1. Program dotyczy nieruchomości zamieszkałych oraz budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania położonych na terenie gminy Gręboszów.

2. Szacunkowy całkowity koszt brutto budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 15.000 złotych do 20.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych).

3. Przewidywany udział finansowy (koszty partycypacji) właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą do około 50% kosztów budowy, to jest koszty netto + podatek VAT od wkładu własnego + podatek VAT od udzielonej dotacji. Udział finansowy właściciela nieruchomości może ulec zmniejszeniu o wartość podatku VAT od dotacji w przypadku otrzymania przez Gminę Gręboszów korzystnej interpretacji prawa podatkowego  z Krajowej Informacji Skarbowej.

4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację wraz z wymaganymi załącznikami, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji. Wzór deklaracji można również pobrać ze strony: www.greboszow.pl, oraz dostępna w Urzędzie Gminy Gręboszów w pokoju nr 2.

5. Deklaracje wraz wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Referacie Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Gręboszów (pokój nr  2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r.; deklaracje złożone po terminie będą umieszone na liście rezerwowej i zostaną zrealizowane w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu.

6. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości, a jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli.

7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.

8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.

9. Użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

10. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gręboszów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Gręboszów, a właścicielem nieruchomości.

 

WÓJT      

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.10.2019 r.

I N F O R M A C J A o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie gminy Gręboszów oraz o naborze chętnych do projektu o nazwie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gręboszów”   Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w dniach 02 - 15 października 2019 r. prowadzi zapisy osób chętnych - właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie przez Gminę Gręboszów dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Gręboszów w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Gręboszów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji. Warunki udziału w projekcie: 1. Program dotyczy nieruchomości zamieszkałych oraz budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania położonych na terenie gminy Gręboszów. 2. Szacunkowy całkowity koszt brutto budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 15.000 złotych do 20.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych). 3. Przewidywany udział finansowy (koszty partycypacji) właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą do około 50% kosztów budowy, to jest koszty netto + podatek VAT od wkładu własnego + podatek VAT od udzielonej dotacji. Udział finansowy właściciela nieruchomości może ulec zmniejszeniu o wartość podatku VAT od dotacji w przypadku otrzymania przez Gminę Gręboszów korzystnej interpretacji prawa podatkowego  z Krajowej Informacji Skarbowej. 4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację wraz z wymaganymi załącznikami, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji. Wzór deklaracji można również pobrać ze strony: www.greboszow.pl, oraz dostępna w Urzędzie Gminy Gręboszów w pokoju nr 2. 5. Deklaracje wraz wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Referacie Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Gręboszów (pokój nr  2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r.; deklaracje złożone po terminie będą umieszone na liście rezerwowej i zostaną zrealizowane w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu. 6. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości, a jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli. 7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek. 8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych. 9. Użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 10. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gręboszów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Gręboszów, a właścicielem nieruchomości.   WÓJT       (-) Krzysztof Gil   Pliki do pobrania Pobierz plik DEKLARACJA.doc Pobierz plik Informacja o naborze POS.doc Pobierz plik Klauzula informacyjna.pdf Pobierz plik Oswiadczenie wlasciciela nieruchomosci.xls             Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.10.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe