Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 9,0 km/h
opady: 0,0 mm

Coś więcej niż świetlica. 100 mln zł na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką - stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze.

W takich sytuacjach pomocne okazują się ośrodki wsparcia dziennego. To coś więcej niż zwykła świetlica. Dzieci mogą tu odpocząć i rozwijać swoje pasje, a ich rodzice otrzymują pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych.

Na tworzenie placówek wsparcia dziennego w regionie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 100 mln zł. O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM mogą ubiegać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły oraz przedsiębiorcy. Środki można przeznaczyć na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących ośrodków. W tym drugim przypadku warunkiem jest zwiększenie liczby miejsc lub rozszerzenie oferty. Dofinansowanie może objąć maksymalnie 92,7% kosztów.  Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca.

"Istnieje duża potrzeba, żeby tworzyć tego typu instytucje. Tym bardziej, że w całym regionie ich rozmieszczenie jest dość nierównomierne – są gminy, w których takich miejsc nie ma w ogóle. Dlatego, dostrzegając ten problem, z pomocą środków z RPO chcemy to zmienić. Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież miały miejsca, w których mogą liczyć na uwagę i zaangażowanie wychowawców, a ich rodzice i opiekunowie na pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. To nieoceniona pomoc dla rodzin borykających się z różnymi problemami" – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jak jest?

W Małopolsce funkcjonuje obecnie 121 placówek wsparcia dziennego (PWD), które zlokalizowane są na  terenie 61 gmin i 21 powiatów. 77 procent z nich ma charakter opiekuńczy, co piąta oferuje również specjalistyczną pomoc terapeutyczną i logopedyczną. Niestety potrzeby są znacznie większe. W 121 gminach (na 182 w Małopolsce) takich ośrodków nie ma w ogóle. Najlepiej sytuacja wygląda w Krakowie, gdzie działają 34 PWD i Tarnowie (9 PWD) oraz w powiatach: tarnowskim, oświęcimskim i wielickim (po 8 PWD). Po jednej PWD mają powiaty:  limanowski, proszowicki oraz Nowy Sącz. 

Wyniki przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego badania  placówek wsparcia dziennego nie pozostawiają wątpliwości – na tego typu miejsca jest bardzo duże zapotrzebowanie. Nie do przecenienia jest też ich rola w procesie wsparcia rodzin.

Realna pomoc

Z oferty tego typu ośrodków korzystają zarówno ludzie młodzi, którzy znajdują tu pomoc w nauce, jak i rodzice, którzy nie radzą sobie z problemami wychowawczymi. Dla wielu dzieci jest to jedyne miejsce, w którym mogą znaleźć spokój i wsparcie, a pracujący tam wolontariusze są często jedynymi osobami, które poświęcają im czas i uwagę. Ośrodki wsparcia dziennego nie ograniczają swojej działalności do pomocy dzieciom i rodzinom z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi. Przede wszystkim dają dzieciom szansę spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób, zachęcają do rozwijania swoich zainteresowań, umożliwiają lepszą socjalizację i integrację.

Swoją działalność opiekuńczą placówki prowadzą w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, a pomoc specjalistyczną świadczą poprzez programy psychokorekcyjne i profilaktyczne, w tym terapię pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitację i resocjalizację.

Placówki prowadzone są przez gminy i powiaty (lub podmioty, którym zleciły one realizację tego zadania i uzyskały zezwolenie lokalnych samorządów).

Dzieci doceniają i oceniają… na 5 z plusem

Istniejące placówki są bardzo dobrze oceniane przez podopiecznych. W grupie badanych dzieci i młodzieży korzystających z ich usług, aż 95% poleciłoby je swoim rówieśnikom.

Wyniki badania MORR potwierdzają, że podopieczni placówek są często zaniedbani przez swoich rodziców czy opiekunów pod względem wychowawczym. Problemy te wynikają najczęściej z ubóstwa powiązanego z bezrobociem i uzależnieniami, zwłaszcza od alkoholu. W efekcie prawie we wszystkich badanych ośrodkach podopieczni potrzebują pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych oraz w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi rówieśnikami.

Kiedy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków: 31 marca – 24 maja 2017 r.

Gdzie szukać informacji?

Na naszej stronie internetowej oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/03marzec/Cos wiecej niz swietlica. 100 mln zl na placowki wsparcia dzienn/wykluczenie_640x359.jpg

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.03.2017 r.

Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką - stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze. W takich sytuacjach pomocne okazują się ośrodki wsparcia dziennego. To coś więcej niż zwykła świetlica. Dzieci mogą tu odpocząć i rozwijać swoje pasje, a ich rodzice otrzymują pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych. Na tworzenie placówek wsparcia dziennego w regionie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 100 mln zł. O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM mogą ubiegać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły oraz przedsiębiorcy. Środki można przeznaczyć na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących ośrodków. W tym drugim przypadku warunkiem jest zwiększenie liczby miejsc lub rozszerzenie oferty. Dofinansowanie może objąć maksymalnie 92,7% kosztów.  Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca. "Istnieje duża potrzeba, żeby tworzyć tego typu instytucje. Tym bardziej, że w całym regionie ich rozmieszczenie jest dość nierównomierne – są gminy, w których takich miejsc nie ma w ogóle. Dlatego, dostrzegając ten problem, z pomocą środków z RPO chcemy to zmienić. Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież miały miejsca, w których mogą liczyć na uwagę i zaangażowanie wychowawców, a ich rodzice i opiekunowie na pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. To nieoceniona pomoc dla rodzin borykających się z różnymi problemami" – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. Jak jest? W Małopolsce funkcjonuje obecnie 121 placówek wsparcia dziennego (PWD), które zlokalizowane są na  terenie 61 gmin i 21 powiatów. 77 procent z nich ma charakter opiekuńczy, co piąta oferuje również specjalistyczną pomoc terapeutyczną i logopedyczną. Niestety potrzeby są znacznie większe. W 121 gminach (na 182 w Małopolsce) takich ośrodków nie ma w ogóle. Najlepiej sytuacja wygląda w Krakowie, gdzie działają 34 PWD i Tarnowie (9 PWD) oraz w powiatach: tarnowskim, oświęcimskim i wielickim (po 8 PWD). Po jednej PWD mają powiaty:  limanowski, proszowicki oraz Nowy Sącz.  Wyniki przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego badania  placówek wsparcia dziennego nie pozostawiają wątpliwości – na tego typu miejsca jest bardzo duże zapotrzebowanie. Nie do przecenienia jest też ich rola w procesie wsparcia rodzin. Realna pomoc Z oferty tego typu ośrodków korzystają zarówno ludzie młodzi, którzy znajdują tu pomoc w nauce, jak i rodzice, którzy nie radzą sobie z problemami wychowawczymi. Dla wielu dzieci jest to jedyne miejsce, w którym mogą znaleźć spokój i wsparcie, a pracujący tam wolontariusze są często jedynymi osobami, które poświęcają im czas i uwagę. Ośrodki wsparcia dziennego nie ograniczają swojej działalności do pomocy dzieciom i rodzinom z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi. Przede wszystkim dają dzieciom szansę spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób, zachęcają do rozwijania swoich zainteresowań, umożliwiają lepszą socjalizację i integrację. Swoją działalność opiekuńczą placówki prowadzą w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, a pomoc specjalistyczną świadczą poprzez programy psychokorekcyjne i profilaktyczne, w tym terapię pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitację i resocjalizację. Placówki prowadzone są przez gminy i powiaty (lub podmioty, którym zleciły one realizację tego zadania i uzyskały zezwolenie lokalnych samorządów). Dzieci doceniają i oceniają… na 5 z plusem Istniejące placówki są bardzo dobrze oceniane przez podopiecznych. W grupie badanych dzieci i młodzieży korzystających z ich usług, aż 95% poleciłoby je swoim rówieśnikom. Wyniki badania MORR potwierdzają, że podopieczni placówek są często zaniedbani przez swoich rodziców czy opiekunów pod względem wychowawczym. Problemy te wynikają najczęściej z ubóstwa powiązanego z bezrobociem i uzależnieniami, zwłaszcza od alkoholu. W efekcie prawie we wszystkich badanych ośrodkach podopieczni potrzebują pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych oraz w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi rówieśnikami. Kiedy złożyć wniosek? Termin składania wniosków: 31 marca – 24 maja 2017 r. Gdzie szukać informacji? Na naszej stronie internetowej oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.03.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe