Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 8,9 km/h
opady: 0,0 mm

Wprowadzenie stanu ostrzegwaczego

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

 z dnia 29 kwietnia 2017 r.

 

 w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

 Na podstawie art.31a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 446/ zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy, wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gręboszów od godziny 1800 dnia 29 kwietnia 2017 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1.

 

 

 

 

Wójt                 

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Józef Woźniak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.04.2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW  z dnia 29 kwietnia 2017 r.    w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.  Na podstawie art.31a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 446/ zarządzam co następuje: § 1 W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy, wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gręboszów od godziny 1800 dnia 29 kwietnia 2017 r. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1.         Wójt                  (-) mgr Krystyna Świętek                             Opracowanie: Józef Woźniak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.04.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe