Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 21°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Diamentowe i Złote Gody

17 maja 2014 r. miał miejsce Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Gręboszów. Z tej okazji Urząd Stanu Cywilnego zorganizował w Zespole Szkół w Gręboszowie spotkanie przedstawicieli władz gminnych z jubilatami. Spośród 18 par małżeńskich, którym przyznano odznaczenia  na spotkanie przybyło 7 par. Uroczystość jak przed laty rozpoczął Marsz Mendelsona, a następnie głos zabrał Zastępca Kierownika USC Pan Grzegorz Kilian, który powitał przybyłych jubilatów, członków ich rodzin oraz zaproszonych gości  w osobach: Pani Krystyny Świętek – Wójta Gminy Gręboszów, Pana Wiesława Wytrwała – Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, księdza Mariana Kujdę – proboszcza parafii Borusowa, księdza Jana Króla – proboszcza parafii Żelichów. Po odczytaniu okolicznościowego przemówienia i złożeniu życzeń  Z-ca Kierownika USC odczytał nazwiska par odznaczonych Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystego wręczenia medali, listów gratulacyjnych oraz kwiatów  dokonała Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. Po dekoracji Jubilatów Pani Wójt skierowała do zebranych kilka słów oraz złożyła zebranym życzenia jeszcze długich i pogodnych lat życia w zdrowiu i zadowoleniu. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Gimnazjum w Gręboszowie przygotowany pod kierownictwem Pani Emilii Misterka zakończony gromkimi oklaskami widowni. Na cześć Diamentowych i Złotych Jubilatów Pan Przewodniczący wzniósł toast, odśpiewano 100 lat i tak jak przed laty dopełnieniem uroczystości była symboliczna lampka szampana. Jubilatom wręczono również skromne upominki od Samorządu Gminy Gręboszów oraz zorganizowano poczęstunek. W miłej atmosferze upływały wspólnie spędzone chwile, które przywołały wspomnienia minionych lat. Dla uwiecznienia uroczystości wykonano także pamiątkowe fotografie.

            Naszym Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności, długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Pary małżeńskie które wzięły udział w uroczystościach:

obchodzący 60 rocznicę ślubu:

Państwo Władysława i Tadeusz Dąbroś

 

obchodzący 51 rocznicę ślubu:

 Państwo Wiktoria i Józef Boroniec

Państwo Janina i Zygmunt Gil

Państwo Anna i Franciszek Ruchwa

Państwo Maria i Stanisław Woziwoda

 

obchodzący 50 rocznicę ślubu:

Państwo Helena i Feliks Knaga

Państwo Aniela i Eugeniusz Nowak

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.05.2014 r.

17 maja 2014 r. miał miejsce Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Gręboszów. Z tej okazji Urząd Stanu Cywilnego zorganizował w Zespole Szkół w Gręboszowie spotkanie przedstawicieli władz gminnych z jubilatami. Spośród 18 par małżeńskich, którym przyznano odznaczenia  na spotkanie przybyło 7 par. Uroczystość jak przed laty rozpoczął Marsz Mendelsona, a następnie głos zabrał Zastępca Kierownika USC Pan Grzegorz Kilian, który powitał przybyłych jubilatów, członków ich rodzin oraz zaproszonych gości  w osobach: Pani Krystyny Świętek – Wójta Gminy Gręboszów, Pana Wiesława Wytrwała – Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, księdza Mariana Kujdę – proboszcza parafii Borusowa, księdza Jana Króla – proboszcza parafii Żelichów. Po odczytaniu okolicznościowego przemówienia i złożeniu życzeń  Z-ca Kierownika USC odczytał nazwiska par odznaczonych Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystego wręczenia medali, listów gratulacyjnych oraz kwiatów  dokonała Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. Po dekoracji Jubilatów Pani Wójt skierowała do zebranych kilka słów oraz złożyła zebranym życzenia jeszcze długich i pogodnych lat życia w zdrowiu i zadowoleniu. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Gimnazjum w Gręboszowie przygotowany pod kierownictwem Pani Emilii Misterka zakończony gromkimi oklaskami widowni. Na cześć Diamentowych i Złotych Jubilatów Pan Przewodniczący wzniósł toast, odśpiewano 100 lat i tak jak przed laty dopełnieniem uroczystości była symboliczna lampka szampana. Jubilatom wręczono również skromne upominki od Samorządu Gminy Gręboszów oraz zorganizowano poczęstunek. W miłej atmosferze upływały wspólnie spędzone chwile, które przywołały wspomnienia minionych lat. Dla uwiecznienia uroczystości wykonano także pamiątkowe fotografie.             Naszym Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności, długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic. Pary małżeńskie które wzięły udział w uroczystościach: obchodzący 60 rocznicę ślubu: Państwo Władysława i Tadeusz Dąbroś   obchodzący 51 rocznicę ślubu:  Państwo Wiktoria i Józef Boroniec Państwo Janina i Zygmunt Gil Państwo Anna i Franciszek Ruchwa Państwo Maria i Stanisław Woziwoda   obchodzący 50 rocznicę ślubu: Państwo Helena i Feliks Knaga Państwo Aniela i Eugeniusz Nowak Zdjęcia z wydarzenia Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.05.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe