Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
czwartek
11 sierpnia
temperatura: 15°C
wiatr: 8,0 km/h
opady: 0,0 mm

Dobre perspektywy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.11.2013 - 30.06.2015. Projekt "Dobre perspektywy" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w podregionie tarnowskim poprzez założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw przez 35 osób (25K,10M).

Projekt skierowany jest do 40 osób fizycznych (28K, 12M) pozostających bez zatrudnienia, pełnoletnich w wieku do 25 lat, zamierzających rozpocząć prowadzenie Działalności Gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa małopolskiego w powiecie m. Tarnów, brzeskim, tarnowskim  i dąbrowskim.

  • z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Usługi:

W ramach projektu „Dobre perspektywy” będą realizowane następujące usługi:

1) Diagnoza potrzeb szkoleniowych:

a) Ocena poziomu wiedzy Uczestników z zakresu zakładania działalności gospodarczej - 1h/os

b) Ocena poziomu umiejętności tworzenia biznesplanu - 1h/os

2) Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym:

a) Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej „ABC Przedsiębiorczości” 50h/grupę

3) Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

a) Wsparcie finansowe zostanie przyznane 35 osobom (25 kobietom i 10 mężczyznom), spośród wszystkich 40-tu osób, których biznesplany otrzymają najwyższą ocenę dokonaną przez 2 niezależnych członków KOW. Wsparcie to będzie wypłacone jednorazowo, w wysokości maksymalnie 25 000,00 zł na jedną osobę.

4) Wsparcie pomostowe:

Udzielane po zarejestrowaniu Działalności Gospodarczej od dnia zawarcia z Uczestnikiem projektu umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego.

a) Indywidualne konsultacje specjalistyczne ze specjalistami z zakresu marketingu, prawa i księgowości dla 35 osób, które otrzymały dotacje  - 6h/os

b) Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości maksymalnie 800,00 zł/osobę wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania wszystkich założonych przez Uczestników projektu działalności gospodarczych

Finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości maksymalnie 800,00 zł/osobę wypłacane dla 11 osób, przez kolejne 6 miesięcy funkcjonowania  założonych w ramach projektu działalności gospodarczych, które pomimo otrzymanego dotąd wsparcia finansowego, w dalszym ciągu niezbyt dobrze radzą sobie na rynku.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego z następujących powiatów: m. Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski, znajdujące się na terenie województwa małopolskiego.

W tym:

  • 100% Uczestników zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w powiecie: m. Tarnów, tarnowskim, brzeskim lub dąbrowskim
  • 100% Uczestników, będą stanowiły osoby pełnoletnie do 25 roku życia
  • Min. 50% Uczestników (14K, 6M), będą stanowiły osoby z terenów wiejskich
  • 24 Uczestników (17K, 7M) będą stanowiły osoby bezrobotne, natomiast 16 Uczestników (11K, 5M) będą stanowiły osoby nieaktywne zawodowo

Kontakt

Biuro projektu w Tarnowie
ul. Rynek 22
33-100 Tarnów
tel. 883331438

www.dobreperspektywy.consultor.pl

 

Wprowdzenie: Marcin Janowiec 13.01.2014 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.11.2013 - 30.06.2015. Projekt "Dobre perspektywy" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w podregionie tarnowskim poprzez założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw przez 35 osób (25K,10M). Projekt skierowany jest do 40 osób fizycznych (28K, 12M) pozostających bez zatrudnienia, pełnoletnich w wieku do 25 lat, zamierzających rozpocząć prowadzenie Działalności Gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa małopolskiego w powiecie m. Tarnów, brzeskim, tarnowskim  i dąbrowskim. z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Usługi: W ramach projektu „Dobre perspektywy” będą realizowane następujące usługi: 1) Diagnoza potrzeb szkoleniowych: a) Ocena poziomu wiedzy Uczestników z zakresu zakładania działalności gospodarczej - 1h/os b) Ocena poziomu umiejętności tworzenia biznesplanu - 1h/os 2) Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym: a) Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej „ABC Przedsiębiorczości” 50h/grupę 3) Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: a) Wsparcie finansowe zostanie przyznane 35 osobom (25 kobietom i 10 mężczyznom), spośród wszystkich 40-tu osób, których biznesplany otrzymają najwyższą ocenę dokonaną przez 2 niezależnych członków KOW. Wsparcie to będzie wypłacone jednorazowo, w wysokości maksymalnie 25 000,00 zł na jedną osobę. 4) Wsparcie pomostowe: Udzielane po zarejestrowaniu Działalności Gospodarczej od dnia zawarcia z Uczestnikiem projektu umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego. a) Indywidualne konsultacje specjalistyczne ze specjalistami z zakresu marketingu, prawa i księgowości dla 35 osób, które otrzymały dotacje  - 6h/os b) Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości maksymalnie 800,00 zł/osobę wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania wszystkich założonych przez Uczestników projektu działalności gospodarczych Finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości maksymalnie 800,00 zł/osobę wypłacane dla 11 osób, przez kolejne 6 miesięcy funkcjonowania  założonych w ramach projektu działalności gospodarczych, które pomimo otrzymanego dotąd wsparcia finansowego, w dalszym ciągu niezbyt dobrze radzą sobie na rynku. Uczestnicy projektu: Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego z następujących powiatów: m. Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski, znajdujące się na terenie województwa małopolskiego. W tym: 100% Uczestników zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w powiecie: m. Tarnów, tarnowskim, brzeskim lub dąbrowskim 100% Uczestników, będą stanowiły osoby pełnoletnie do 25 roku życia Min. 50% Uczestników (14K, 6M), będą stanowiły osoby z terenów wiejskich 24 Uczestników (17K, 7M) będą stanowiły osoby bezrobotne, natomiast 16 Uczestników (11K, 5M) będą stanowiły osoby nieaktywne zawodowo Kontakt Biuro projektu w Tarnowie ul. Rynek 22 33-100 Tarnów tel. 883331438 www.dobreperspektywy.consultor.pl   Wprowdzenie: Marcin Janowiec 13.01.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe