Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,7 km/h
opady: 0,0 mm

Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161z późn. zm.) m. in. na:

  • budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
  • rekultywację gruntów na cele rolnicze i zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
  • użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
  • wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,

 

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 2307/19 podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

 

Maksymalna wysokość dofinansowania do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o parametrach od 60 m2 do 10000 m2, służących potrzebom rolnictwa wynosi 50 000 zł.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się m.in. osoby fizyczne z terenu gminy. Więcej informacji znajduje się w załączonej ulotce informacyjnej.

Podział środków nastąpi uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków będzie można zaktualizować zakres wykonania zgłoszonych we wniosku zadań.

Termin wykonania zadań, obejmujący protokolarny odbiór i zapłatę za faktury ustala się od dnia zawarcia umowy z województwem do dnia 15 października 2021 r.

Termin złożenia dokumentacji rozliczeniowej, upływa 30 października 2021 r.

Wzór wniosku, a także Uchwała Nr 2307/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych określająca maksymalny udział dofinansowania poszczególnych zadań zamieszczona jest na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl→ Urząd Marszałkowski→ Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich → Rolnictwo→ Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

 

Dofinansowanie do budowy i renowacji 1.jpg

 

Dofinansowanie do budowy i renowacji 2.jpg

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.01.2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161z późn. zm.) m. in. na: budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, rekultywację gruntów na cele rolnicze i zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,   Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 2307/19 podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć na adres:   Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56   Maksymalna wysokość dofinansowania do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o parametrach od 60 m2 do 10000 m2, służących potrzebom rolnictwa wynosi 50 000 zł. O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się m.in. osoby fizyczne z terenu gminy. Więcej informacji znajduje się w załączonej ulotce informacyjnej. Podział środków nastąpi uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków będzie można zaktualizować zakres wykonania zgłoszonych we wniosku zadań. Termin wykonania zadań, obejmujący protokolarny odbiór i zapłatę za faktury ustala się od dnia zawarcia umowy z województwem do dnia 15 października 2021 r. Termin złożenia dokumentacji rozliczeniowej, upływa 30 października 2021 r. Wzór wniosku, a także Uchwała Nr 2307/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych określająca maksymalny udział dofinansowania poszczególnych zadań zamieszczona jest na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl→ Urząd Marszałkowski→ Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich → Rolnictwo→ Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.01.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe