Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 2,8 km/h
opady: 0,0 mm

Dostawa autobusu szkolnego

W dniu  23 lipca 2020 r. w Bolechowie-Osiedle gdzie znajduje się siedziba firmy SOLARIS BUS & COACH S.A., Gmina Gręboszów reprezentowana przez Krzysztofa Gila – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Bożeny Furgał – Skarbnika Gminy podpisała umowę z Rafałem Zajasem – Dyrektorem Sprzedaży Regionu Południowego na dostawę nowego ekologicznego autobusu o napędzie elektrycznym dostosowanego do przewozu dzieci szkolnych oraz dostawę i montaż dedykowanej ładowarki. 

Umowa została podpisana w obecności Marka Mosia – Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, Jerzego Misterki – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gręboszowie oraz Zdzisława Koguta – Sekretarza Gminy.

Podpisanie umowy było wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w którym firma Solaris za kwotę 2 444 010,00 zł brutto, zobowiązała się w terminie do 30 listopada 2020 r. dostarczyć zamawiającemu przedmiot postępowania.

Na sfinansowanie planowanego zakupu, 29 października 2019 r. Gmina Gręboszów uzyskała dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a po aneksie z 15 maja 2020 r. dotacja została określona na kwotę 1 818 000,00 zł, oraz przyznano Gminie niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 202 000,00 zł, co stanowiło łącznie 90 % planowanego zakupu. Ponieważ kwota po przetargu przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie, Rada Gminy na sesji 9 lipca br. dokonała zmiany powiększając ewentualny wkład własny. Pomimo tego Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW o zwiększenie wysokości dotacji i pożyczki do poziomu 90% kwoty ustalonej w przetargu.

Po podpisaniu umowy przedstawiciele Gminy zwiedzili linie produkcyjne i w tym czasie ustalili szereg rozwiązań szczegółowych jakie znajdą się w naszym autobusie. Przedstawiciele firmy Solaris produkującej ok. 1 000 autobusów elektrycznych rocznie do krajów UE i Turcji oraz na rynek krajowy pozytywnie odnieśli się do zgłaszanych postulatów i wniosków co powinno gwarantować dostawę bardzo nowoczesnego i bezpiecznego autobusu szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.07.2020 r.

W dniu  23 lipca 2020 r. w Bolechowie-Osiedle gdzie znajduje się siedziba firmy SOLARIS BUS & COACH S.A., Gmina Gręboszów reprezentowana przez Krzysztofa Gila – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Bożeny Furgał – Skarbnika Gminy podpisała umowę z Rafałem Zajasem – Dyrektorem Sprzedaży Regionu Południowego na dostawę nowego ekologicznego autobusu o napędzie elektrycznym dostosowanego do przewozu dzieci szkolnych oraz dostawę i montaż dedykowanej ładowarki.  Umowa została podpisana w obecności Marka Mosia – Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, Jerzego Misterki – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gręboszowie oraz Zdzisława Koguta – Sekretarza Gminy. Podpisanie umowy było wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w którym firma Solaris za kwotę 2 444 010,00 zł brutto, zobowiązała się w terminie do 30 listopada 2020 r. dostarczyć zamawiającemu przedmiot postępowania. Na sfinansowanie planowanego zakupu, 29 października 2019 r. Gmina Gręboszów uzyskała dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a po aneksie z 15 maja 2020 r. dotacja została określona na kwotę 1 818 000,00 zł, oraz przyznano Gminie niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 202 000,00 zł, co stanowiło łącznie 90 % planowanego zakupu. Ponieważ kwota po przetargu przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie, Rada Gminy na sesji 9 lipca br. dokonała zmiany powiększając ewentualny wkład własny. Pomimo tego Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW o zwiększenie wysokości dotacji i pożyczki do poziomu 90% kwoty ustalonej w przetargu. Po podpisaniu umowy przedstawiciele Gminy zwiedzili linie produkcyjne i w tym czasie ustalili szereg rozwiązań szczegółowych jakie znajdą się w naszym autobusie. Przedstawiciele firmy Solaris produkującej ok. 1 000 autobusów elektrycznych rocznie do krajów UE i Turcji oraz na rynek krajowy pozytywnie odnieśli się do zgłaszanych postulatów i wniosków co powinno gwarantować dostawę bardzo nowoczesnego i bezpiecznego autobusu szkolnego.   Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.07.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe