Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja celowa z budżetu państwa – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku

 

 

 

Flaga i Godlo Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 221/OPS/2024 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2024 roku polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2024 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 42 579,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w tym kwotę:

  • 35 322,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100) na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
  • 7 257,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2024 szacuje się na kwotę 53 224,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote  00/100)

 

Data podpisania umowy: 21.02.2024 r.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

 

 

Opracowanie: GOPS

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.02.2024 r.

      Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 221/OPS/2024 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023. Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2024 roku polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023. Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2024 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania. Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 42 579,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w tym kwotę: 35 322,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100) na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej; 7 257,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2024 szacuje się na kwotę 53 224,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote  00/100)   Data podpisania umowy: 21.02.2024 r. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.       Opracowanie: GOPS Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.02.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe