Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 14°C
wiatr: 8,5 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja na wykonanie Programu usuwania azbestu

29 marca br. Gmina Gręboszów złożyła wniosek do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie dotacji na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem opracowywanego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Gręboszów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 27 kwietnia br. w wyniku którego Gmina Gręboszów uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów opracowywanej inwentaryzacji tj. kwotę 4.700,00 zł. W najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie z Ministerstwem Rozwoju na udzielenie dotacji.

Jesteśmy jedną ze 124 gmin Polski, które uzyskały dotację na ten cel. Oferty złożyło 684 Gminy, z tego ocenie zostały poddane 334 oferty.

Przez okres 5-ciu lat Gmina nasza, wraz z 69 gminami województwa małopolskiego, brała udział w projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W okresie tym unieszkodliwiono 352,26 ton wyrobów zawierających azbest. Był to projekt bardzo korzystny, ponieważ dotacja udzielana do demontażu i utylizacji azbestu wynosiła 85%. Obecnie opracowywany Program usuwania azbestu umożliwi uzyskanie dotacji na unieszkodliwianie oraz odbiór azbestu od naszych mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.05.2017 r.

29 marca br. Gmina Gręboszów złożyła wniosek do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie dotacji na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem opracowywanego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Gręboszów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 27 kwietnia br. w wyniku którego Gmina Gręboszów uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów opracowywanej inwentaryzacji tj. kwotę 4.700,00 zł. W najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie z Ministerstwem Rozwoju na udzielenie dotacji. Jesteśmy jedną ze 124 gmin Polski, które uzyskały dotację na ten cel. Oferty złożyło 684 Gminy, z tego ocenie zostały poddane 334 oferty. Przez okres 5-ciu lat Gmina nasza, wraz z 69 gminami województwa małopolskiego, brała udział w projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W okresie tym unieszkodliwiono 352,26 ton wyrobów zawierających azbest. Był to projekt bardzo korzystny, ponieważ dotacja udzielana do demontażu i utylizacji azbestu wynosiła 85%. Obecnie opracowywany Program usuwania azbestu umożliwi uzyskanie dotacji na unieszkodliwianie oraz odbiór azbestu od naszych mieszkańców.                                     Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.05.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe