Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 18°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

Działalność Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie powiatu dąbrowskiego

Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie już wkrótce obejmie opieką mieszkańców powiatu dąbrowskiego. W dniu 06 lipca 2023 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1288). Powyższe Rozporządzenie poszerza obszar działania Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie m.in.  o powiat dąbrowski. Opieką zostanie objęta populacja 47 115 tys. osób powyżej 18. roku życia.

W Dąbrowie Tarnowskiej rozpocznie działalność: Punkt Zgłoszeniowo  – Koordynacyjny oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (PZK) to miejsce w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP), w którym otrzymasz wsparcie:

 • bezpłatnie
 • bez skierowania
 • bez zapisywania się na wizytę

Do PZK, możesz  udać się z każdym problemem psychicznym, który Cię trapi. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą, czy nawet kłopoty z bezsennością i tak uzyskasz tam profesjonalną pomoc dopasowaną do Twoich potrzeb.

W Punkcie Zgłoszeniowo –  Koordynacyjnym dyżur pełnić będą psycholodzy/psychoterapeuci, pielęgniarki ze specjalizacją psychiatryczną/pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (fakultatywnie: terapeuta środowiskowy, doradca zawodowy, dietetyk).

PZK będzie czynny od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego – ZLŚ

Ta forma leczenia adresowana jest do pacjentów, którzy z powodu nasilenia zaburzeń psychicznych lub somatycznych a wymagających kompleksowego leczenia stanu psychicznego nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej a ich stan nie wymaga hospitalizacji. Celem jest utrzymanie ciągłości leczenia i poprawa funkcjonowania pacjentów bądź profilaktyka pogorszenia stanu psychicznego. Działania umożliwiają leczenie pacjenta i uzyskanie pomocy w jego środowisku/miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi. Opieka ZLŚ umożliwia systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, wspieranie w rozwoju umiejętności życiowych, radzenie sobie z chorobą.

Leczenie w ZLŚ jest na podstawie skierowania i obejmuje m.in.:

 • koordynację działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
 • współpracę w zakresie kompleksowego leczenia z innymi specjalistami (lekarz rodzinny)
 • w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego skierowanie do Oddziału Psychiatrycznego
 • współpracę z MOPS/ GOPS

W ZLŚ świadczeń udzielać będą: lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną, pracownik socjalny/pracownik socjalny z doświadczeniem w pracy środowiskowej.

Wizyty będzie można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00.

Kolejny ważnym aspektem jest stworzenie „sieci” koordynatorów (np. pracowników socjalnych) w gminach powiatu dąbrowskiego. Jednym z głównych zadań koordynatora będzie m.in. zgłaszanie do PZK osób w potrzebie wymagających wsparcia i motywacji w leczeniu lub podjęcia leczenia, osób wymagających leczenia środowiskowego.

Zakładamy, że Centrum jest siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, otrzymuje lub może otrzymać skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

 

Obecnie trwa rekrutacja osób zainteresowanych pracą w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego działającego na terenie powiatu dąbrowskiego. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zaprasza osoby chętne do podjęcia współpracy (tj. psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych) do kontaktu. Zgłoszenia swoich kandydatur należy wysyłać na adres e-mail: kadry@lukasz.med.pl

Bliższe informacje na temat pracy w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego można uzyskać pod numerem telefonu 14 / 631-52-04 lub 14 /631-53-90.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE PERSONELU CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (PZK):

 • 2 etaty – psycholog/psychoterapeuta (1 psycholog – szpital zapewnia)
 • 1 etat/ ½ etatu – pracownik socjalny

Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ):

 • psychiatra (zapewnia Szpital)
 • pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną /pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • psycholog – ½ etatu
 • pracownik socjalny – 1 etat

Gminy:

 • np. pracownik socjalny, pielęgniarka środowiskowa (1/4 etatu, umowa zlecenie)

Koordynatorów współpracujących z PZK i ZLŚ zatrudni Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie na umowę zlecenie.

 

 

 

 

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.08.2023 r.

Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie już wkrótce obejmie opieką mieszkańców powiatu dąbrowskiego. W dniu 06 lipca 2023 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1288). Powyższe Rozporządzenie poszerza obszar działania Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie m.in.  o powiat dąbrowski. Opieką zostanie objęta populacja 47 115 tys. osób powyżej 18. roku życia. W Dąbrowie Tarnowskiej rozpocznie działalność: Punkt Zgłoszeniowo  – Koordynacyjny oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (PZK) to miejsce w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP), w którym otrzymasz wsparcie: bezpłatnie bez skierowania bez zapisywania się na wizytę Do PZK, możesz  udać się z każdym problemem psychicznym, który Cię trapi. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą, czy nawet kłopoty z bezsennością i tak uzyskasz tam profesjonalną pomoc dopasowaną do Twoich potrzeb. W Punkcie Zgłoszeniowo –  Koordynacyjnym dyżur pełnić będą psycholodzy/psychoterapeuci, pielęgniarki ze specjalizacją psychiatryczną/pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (fakultatywnie: terapeuta środowiskowy, doradca zawodowy, dietetyk). PZK będzie czynny od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.   Zespół Leczenia Środowiskowego – ZLŚ Ta forma leczenia adresowana jest do pacjentów, którzy z powodu nasilenia zaburzeń psychicznych lub somatycznych a wymagających kompleksowego leczenia stanu psychicznego nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej a ich stan nie wymaga hospitalizacji. Celem jest utrzymanie ciągłości leczenia i poprawa funkcjonowania pacjentów bądź profilaktyka pogorszenia stanu psychicznego. Działania umożliwiają leczenie pacjenta i uzyskanie pomocy w jego środowisku/miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi. Opieka ZLŚ umożliwia systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, wspieranie w rozwoju umiejętności życiowych, radzenie sobie z chorobą. Leczenie w ZLŚ jest na podstawie skierowania i obejmuje m.in.: koordynację działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym współpracę w zakresie kompleksowego leczenia z innymi specjalistami (lekarz rodzinny) w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego skierowanie do Oddziału Psychiatrycznego współpracę z MOPS/ GOPS W ZLŚ świadczeń udzielać będą: lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną, pracownik socjalny/pracownik socjalny z doświadczeniem w pracy środowiskowej. Wizyty będzie można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00. Kolejny ważnym aspektem jest stworzenie „sieci” koordynatorów (np. pracowników socjalnych) w gminach powiatu dąbrowskiego. Jednym z głównych zadań koordynatora będzie m.in. zgłaszanie do PZK osób w potrzebie wymagających wsparcia i motywacji w leczeniu lub podjęcia leczenia, osób wymagających leczenia środowiskowego. Zakładamy, że Centrum jest siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, otrzymuje lub może otrzymać skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.   Obecnie trwa rekrutacja osób zainteresowanych pracą w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego działającego na terenie powiatu dąbrowskiego. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zaprasza osoby chętne do podjęcia współpracy (tj. psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych) do kontaktu. Zgłoszenia swoich kandydatur należy wysyłać na adres e-mail: kadry@lukasz.med.pl Bliższe informacje na temat pracy w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego można uzyskać pod numerem telefonu 14 / 631-52-04 lub 14 /631-53-90.   WYMOGI DOTYCZĄCE PERSONELU CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (PZK): 2 etaty – psycholog/psychoterapeuta (1 psycholog – szpital zapewnia) 1 etat/ ½ etatu – pracownik socjalny Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ): psychiatra (zapewnia Szpital) pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną /pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego psycholog – ½ etatu pracownik socjalny – 1 etat Gminy: np. pracownik socjalny, pielęgniarka środowiskowa (1/4 etatu, umowa zlecenie) Koordynatorów współpracujących z PZK i ZLŚ zatrudni Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie na umowę zlecenie.         Źródło: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.08.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe