Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 19°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,0 mm

Gminne obchody Dnia Strażaka

W niedzielę 28 maja br. strażacy ochotnicy z gminy Gręboszów uroczyście obchodzili swoje święto patronalne. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Samorząd Gminy Gręboszów i Jednostka OSP Bieniaszowice – Okręg. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przed kościołem parafialnym pw. WNMP w Gręboszowie. Mszę Św. w intencji druhów strażaków odprawił ks. proboszcz Wiesław Babiarz w asyście ks. Mariana Kujdy, proboszcza parafii Borusowa.

Po Mszy Św. pododdziały oraz goście udali się do Bieniaszowic na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się część oficjalna. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem raportu przez dowódcę druha Piotra Prosowicza prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej dh Ryszardowi Pikulowi. Następnie odbył się symboliczny przegląd pododdziałów oraz uroczyście podniesiono flagę państwową na maszt. Wszystkich zebranych na uroczystości powitała Krystyna Świętek, Wójt Gminy Gręboszów, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaraz po wystąpieniu uchwałę Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice-Okręg o nadaniu godności Honorowego Członka OSP Bieniaszowice-Okręg Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi odczytał prezes jednostki OSP druh Mieczysław Mamulski. Po przekazaniu uchwały i legitymacji członka OSP głos zabrał Honorowy Członek OSP Władysław Kosiniak-Kamysz. W następnej kolejności odbyło się uroczyste odznaczenie i wręczenie wyróżnień zasłużonym strażakom.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczani zostali: Świętek Krystyna, Mamulski Mieczysław, Kochanek Krzysztof, Wytrwał Bogdan, Kosiniak Jerzy.

Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Wytrwał Zbigniew, Koziara Waldemar, Knaga Mariusz, Wytrwał Krzysztof, Gaweł Sylwester, Ruta Wojciech.

Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Wytrwał Damian, Skalak Rafał, Biedak Sławomir, Kochanek Karol, Kosiniak Patryk, Wojtusik Rafał, Piątek Michał, Ciepiela Grzegorz, Wcisło Artur, Solecki Dawid, Gądek Mariusz, Gaweł Dawid,  Wójtowicz Mateusz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału powiatowego ZOSP RP odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali: Koziara Izabela, Koziara Klaudia, Czuj Jakub, Konieczny Mirosław, Gil Paweł, Gil Bartłomiej, Wcisło Robert, Madej Dominik,  Czajkowski Kamil, Woźniak Piotr, Gaweł Jerzy, Chlastawa Dominik, Bigos Paweł, Bigos Bartłomiej, Badocha Andrzej, Zaleski Adam, Klucz Mateusz, Stoch-Michna Sebastian, Badocha Bogdan, Dąbroś Dominik.

Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili: Stanisław Sorys – Marszałek Województwa Małopolskiego, druh Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej i Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów.

W uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli goście m.in.: wspomniany już wcześniej Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak- Kamysz, Stanisław Sorys – Marszałek Województwa Małopolskiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce, dr Andrzej Kosiniak – Kamysz, Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, Jan Kosiniak – dyrektor Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, Bogdan Bigos – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Franciszek Dymon -Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Bronisław Błach – Sekretarz Gminy Gręboszów, Bożena Furgał – Skarbnik Gminy Gręboszów, Jerzy Misterka – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gręboszowie, radni, sołtysi i mieszkańcy.

Całość uroczystości prowadził Wiesław Lizak, dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.06.2017 r.

W niedzielę 28 maja br. strażacy ochotnicy z gminy Gręboszów uroczyście obchodzili swoje święto patronalne. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Samorząd Gminy Gręboszów i Jednostka OSP Bieniaszowice – Okręg. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przed kościołem parafialnym pw. WNMP w Gręboszowie. Mszę Św. w intencji druhów strażaków odprawił ks. proboszcz Wiesław Babiarz w asyście ks. Mariana Kujdy, proboszcza parafii Borusowa. Po Mszy Św. pododdziały oraz goście udali się do Bieniaszowic na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się część oficjalna. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem raportu przez dowódcę druha Piotra Prosowicza prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej dh Ryszardowi Pikulowi. Następnie odbył się symboliczny przegląd pododdziałów oraz uroczyście podniesiono flagę państwową na maszt. Wszystkich zebranych na uroczystości powitała Krystyna Świętek, Wójt Gminy Gręboszów, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaraz po wystąpieniu uchwałę Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice-Okręg o nadaniu godności Honorowego Członka OSP Bieniaszowice-Okręg Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi odczytał prezes jednostki OSP druh Mieczysław Mamulski. Po przekazaniu uchwały i legitymacji członka OSP głos zabrał Honorowy Członek OSP Władysław Kosiniak-Kamysz. W następnej kolejności odbyło się uroczyste odznaczenie i wręczenie wyróżnień zasłużonym strażakom. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczani zostali: Świętek Krystyna, Mamulski Mieczysław, Kochanek Krzysztof, Wytrwał Bogdan, Kosiniak Jerzy. Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Wytrwał Zbigniew, Koziara Waldemar, Knaga Mariusz, Wytrwał Krzysztof, Gaweł Sylwester, Ruta Wojciech. Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Wytrwał Damian, Skalak Rafał, Biedak Sławomir, Kochanek Karol, Kosiniak Patryk, Wojtusik Rafał, Piątek Michał, Ciepiela Grzegorz, Wcisło Artur, Solecki Dawid, Gądek Mariusz, Gaweł Dawid,  Wójtowicz Mateusz. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału powiatowego ZOSP RP odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali: Koziara Izabela, Koziara Klaudia, Czuj Jakub, Konieczny Mirosław, Gil Paweł, Gil Bartłomiej, Wcisło Robert, Madej Dominik,  Czajkowski Kamil, Woźniak Piotr, Gaweł Jerzy, Chlastawa Dominik, Bigos Paweł, Bigos Bartłomiej, Badocha Andrzej, Zaleski Adam, Klucz Mateusz, Stoch-Michna Sebastian, Badocha Bogdan, Dąbroś Dominik. Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili: Stanisław Sorys – Marszałek Województwa Małopolskiego, druh Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej i Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów. W uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli goście m.in.: wspomniany już wcześniej Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak- Kamysz, Stanisław Sorys – Marszałek Województwa Małopolskiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce, dr Andrzej Kosiniak – Kamysz, Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, Jan Kosiniak – dyrektor Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, Bogdan Bigos – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Franciszek Dymon -Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Bronisław Błach – Sekretarz Gminy Gręboszów, Bożena Furgał – Skarbnik Gminy Gręboszów, Jerzy Misterka – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gręboszowie, radni, sołtysi i mieszkańcy. Całość uroczystości prowadził Wiesław Lizak, dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.     Zdjęcia z wydarzenia                 Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.06.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe