Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
sobota
28 maja
temperatura: 17°C
wiatr: 28,2 km/h
opady: 0,2 mm

Gminny Konkurs Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów do wzięcia udziału w Gminnym konkursie palm, pisanek i plastyki obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy.

Zdjęcie

Regulamin

 Gminnego Konkursu Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej 
z okresem Wielkanocy

 

1. Organizator:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

2. Współorganizator:
Zespół Szkół w Gręboszowie

3. Cel imprezy:
- Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.
- Zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej poprzez zainteresowanie społeczeństwa tradycjami wielkanocnymi.

4. Przedmiot konkursu:
Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta ) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy.

5. Termin i miejsce imprezy:
Pisanki i plastyka obrzędowa będą przyjmowane do oceny 
w dniu 20.03. 2013 r. (środa) w godzinach 1100 –1700 w GCKiCz w Gręboszowie.
Palmy w dniu 24.03. br. (niedziela) w godzinach 9 00 – 12 00  w Domu 
Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.
Uwaga. Po upływie terminów wyznaczonych 
przez organizatora prace nie będą podlegały ocenie. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 
w dniu 27.03. br.(środa) o godz. 16 00 
w GCKiCz w Gręboszowie.

6. Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymująi kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych

7. Przepisy ogólne: 
 Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.
 Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają: 
 Wiesław Lizak –  GCKiCz w Gręboszowie,  tel. 6416016, 
 Joanna Cabaj – Wioska Internetowa w Borusowej
 tel. 510064178
 www.gckgreboszow.pl
 e-mail:gckgreboszow@interia.pl

8. Ocena i nagrody:
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych w kategoriach: palma wielkanocna i plastyka obrzędowa. Palmy i plastyka obrzędowa powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla danego regionu. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.)
Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których 
wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych.
Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów do wzięcia udziału w Gminnym konkursie palm, pisanek i plastyki obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Regulamin  Gminnego Konkursu Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy   1. Organizator:Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. 2. Współorganizator:Zespół Szkół w Gręboszowie 3. Cel imprezy:- Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.- Zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej poprzez zainteresowanie społeczeństwa tradycjami wielkanocnymi. 4. Przedmiot konkursu:Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta ) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy. 5. Termin i miejsce imprezy:Pisanki i plastyka obrzędowa będą przyjmowane do oceny w dniu 20.03. 2013 r. (środa) w godzinach 1100 –1700 w GCKiCz w Gręboszowie.Palmy w dniu 24.03. br. (niedziela) w godzinach 9 00 – 12 00  w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.Uwaga. Po upływie terminów wyznaczonych przez organizatora prace nie będą podlegały ocenie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 27.03. br.(środa) o godz. 16 00 w GCKiCz w Gręboszowie. 6. Uczestnicy:Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymująi kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych 7. Przepisy ogólne:  Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:  Wiesław Lizak –  GCKiCz w Gręboszowie,  tel. 6416016,  Joanna Cabaj – Wioska Internetowa w Borusowej tel. 510064178 www.gckgreboszow.pl e-mail:gckgreboszow@interia.pl 8. Ocena i nagrody:Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych w kategoriach: palma wielkanocna i plastyka obrzędowa. Palmy i plastyka obrzędowa powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla danego regionu. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.)Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych.Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe