Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Gospodarka odpadami

Rada Gminy podjeła uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów.pdf Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty.pdfUchwała Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotlowości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamiwszkują mieszkańcy.pdfUchwała Nr XIX/134/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właćsiciela nieruchomości.pdfUchwała Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdfDeklaracja.pdf INFORMACJA O CZEKAJĄCEJ NAS ZMIANIE W GOSPODARCE ŚMIECIOWEJ Informacja zamieszczona w Gazecie Gręboszowskiej.pdfJak segregować odpady.zipWykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.xls
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe