Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
9 czerwca
temperatura: 25°C
wiatr: 13,6 km/h
opady: 0,3 mm

Hubenice z nową przepompownią melioracyjną

W dniu 24 października uruchomiono przepompownię melioracyjną w Hubenicach, w Gminie Gręboszów. Inwestycję w przeciągu 14 miesięcy zrealizowała Skanska na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Jej wartość to ok. 14,5 mln zł. brutto

W piątkowej uroczystości udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski,  Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Bogusław Borowski oraz Kierownicy Inspektoratu Rejonowego w Tarnowie, a także pracownicy  MZMiUW odpowiedzialni za inwestycję, Dyrektor Zespołu Projektów Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska S.A. w Krakowie Stanisław Kita, Menedżer Projektu Skanska Marek Śliwa oraz przedstawiciele firmy projektowej Sweco Hydroprojekt i Sweco Infraprojekt.

Ze względu na specyfikę obszaru Hubenice są narażone na częste powodzie. Dotychczas Kanał Hubenicki odprowadzał wodę przez całą gminę, na długości ok. 12 km. Jednak przy wysokim poziomie odbiornika czyli rzeki Wisły i konieczności zamknięcia zasuw woda rozlewała się po całym terenie tworząc ogromne jezioro, a pompy Państwowej Straży Pożarnej nie były wystarczające, by przepompować taką ilość wody.  - Nowa przepompownia zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gminie. Wydajność  4-ech zainstalowanych agregatów pompowych wynosi łącznie 6 612 l/s co rozwiąże dotychczasowe problemy podtopień– podkreśla wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek.

Inwestycja obejmowała m.in. budowę przepompowni wraz z wyposażeniem, zainstalowanie czterech pomp o dużej wydajności, budowę zbiornika wyrównawczego wraz z przelewem bocznym, budowę rurociągów tłocznych oraz rowu odprowadzającego wodę z przepompowni. Powstał też budynek socjalny, stacja transformatorowa wraz z linią zasilającą i agregatem prądotwórczym 910 kVA, drogi dojazdowe i plac manewrowy.

 Budowa przepompowni jest pierwszym krokiem na drodze do budowy sieci melioracyjnej na terenie gminy. Kiedy woda z głównych kanałów będzie odprowadzana, gmina może starać się o przywrócenie działalności Spółki Wodnej. Ta zaś zajmie się odbudową rowów melioracyjnych na działkach i polach będących własnością prywatną mieszkańców, które zostały przez ostatnie lata zaniedbane – podkreśliła pani wójt.

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.10.2014 r.

W dniu 24 października uruchomiono przepompownię melioracyjną w Hubenicach, w Gminie Gręboszów. Inwestycję w przeciągu 14 miesięcy zrealizowała Skanska na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Jej wartość to ok. 14,5 mln zł. brutto W piątkowej uroczystości udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski,  Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Bogusław Borowski oraz Kierownicy Inspektoratu Rejonowego w Tarnowie, a także pracownicy  MZMiUW odpowiedzialni za inwestycję, Dyrektor Zespołu Projektów Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska S.A. w Krakowie Stanisław Kita, Menedżer Projektu Skanska Marek Śliwa oraz przedstawiciele firmy projektowej Sweco Hydroprojekt i Sweco Infraprojekt. Ze względu na specyfikę obszaru Hubenice są narażone na częste powodzie. Dotychczas Kanał Hubenicki odprowadzał wodę przez całą gminę, na długości ok. 12 km. Jednak przy wysokim poziomie odbiornika czyli rzeki Wisły i konieczności zamknięcia zasuw woda rozlewała się po całym terenie tworząc ogromne jezioro, a pompy Państwowej Straży Pożarnej nie były wystarczające, by przepompować taką ilość wody.  - Nowa przepompownia zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gminie. Wydajność  4-ech zainstalowanych agregatów pompowych wynosi łącznie 6 612 l/s co rozwiąże dotychczasowe problemy podtopień– podkreśla wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek. Inwestycja obejmowała m.in. budowę przepompowni wraz z wyposażeniem, zainstalowanie czterech pomp o dużej wydajności, budowę zbiornika wyrównawczego wraz z przelewem bocznym, budowę rurociągów tłocznych oraz rowu odprowadzającego wodę z przepompowni. Powstał też budynek socjalny, stacja transformatorowa wraz z linią zasilającą i agregatem prądotwórczym 910 kVA, drogi dojazdowe i plac manewrowy.  Budowa przepompowni jest pierwszym krokiem na drodze do budowy sieci melioracyjnej na terenie gminy. Kiedy woda z głównych kanałów będzie odprowadzana, gmina może starać się o przywrócenie działalności Spółki Wodnej. Ta zaś zajmie się odbudową rowów melioracyjnych na działkach i polach będących własnością prywatną mieszkańców, które zostały przez ostatnie lata zaniedbane – podkreśliła pani wójt. Zdjęcia z wydarzenia               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.10.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe