Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

I Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 20 listopada 2018 roku

Komisarz Wyborczy

w Tarnowie  I

 

Nasz znak: OA.0002.1.2018            Gręboszów, dnia 14.11.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ Komisarz Wyborczy w Tarnowie I zwołuje I Sesjęnowo wybranej Rady Gminy Gręboszów na kadencję 2018-2023 w dniu 20 listopada 2018 r. /wtorek/ o godz. 1600 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Gręboszów przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gręboszów.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów.

a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów,

d) przeprowadzenie głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów,

d) przeprowadzenie głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów.

10. Zakończenie obrad.

 

 

                                        Z upoważnienia Komisarza Wyborczego
                                                         w Tarnowie

Sekretarz Gminy

(-) mgr Bronisław Błach

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy - wszyscy,

2. Wójt\Gminy,

3. Sołtysi,

4. Zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./.

Komisarz Wyborczy w Tarnowie  I   Nasz znak: OA.0002.1.2018            Gręboszów, dnia 14.11.2018 r.   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ Komisarz Wyborczy w Tarnowie I zwołuje I Sesjęnowo wybranej Rady Gminy Gręboszów na kadencję 2018-2023 w dniu 20 listopada 2018 r. /wtorek/ o godz. 1600 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.     Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Gręboszów przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gręboszów. 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, d) przeprowadzenie głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora. 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów, d) przeprowadzenie głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów. 10. Zakończenie obrad.                                             Z upoważnienia Komisarza Wyborczego                                                          w Tarnowie Sekretarz Gminy (-) mgr Bronisław Błach       Otrzymują: 1. Radni Rady Gminy - wszyscy, 2. Wójt\Gminy, 3. Sołtysi, 4. Zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe