Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

I Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2024 - 2029 Zwołana na 6 maja 2024 roku

Gręboszów, dnia 25.04.2024 r.

Znak:OA.0002.1.2024

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i Postanowienia Nr 250/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2024 r. zawiadamia się, że w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zwołuje się I Sesję Rady Gminy Gręboszów kadencji 2024-2029.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Gręboszów przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gręboszów.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 8. Zakończenie obrad.

 

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego

w Tarnowie I

 

Sekretarz Gminy

(-) Zdzisław Kogut

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady – wszyscy.
 2. Wójt Gminy.
 3. Sołtysi.
 4. Zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/288495

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.04.2024 r.

Gręboszów, dnia 25.04.2024 r. Znak:OA.0002.1.2024 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i Postanowienia Nr 250/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2024 r. zawiadamia się, że w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zwołuje się I Sesję Rady Gminy Gręboszów kadencji 2024-2029. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. Złożenie ślubowania przez radnych. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Gręboszów przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gręboszów. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zakończenie obrad.   Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie I   Sekretarz Gminy (-) Zdzisław Kogut   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy. Wójt Gminy. Sołtysi. Zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Materiały dotyczące posiedzenia: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/288495         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.04.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe