Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 21°C
wiatr: 15,4 km/h
opady: 0,0 mm

I sesja Rady Gminy Gręboszów

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie I, w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 12oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, rozpoczęła się I sesja Rady Gminy Gręboszów, wybranej na lata 2024 – 2029. Porządek zwołanej sesji przewidywał wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym oraz wójtowi gminy, złożenie ślubowania przez wybranych radnych i wójta, oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Sesję otworzył i pierwszą cześć sesji poprowadził Eugeniusz Wójtowicz radny senior. W trakcie obrad radni zadecydowali o rozszerzeniu porządku obrad o dokonanie wyboru komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz powołanie dwóch komisji stałych, przewidzianych w statucie Gminy Gręboszów.    

W sesji udział wzięli także: Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Marek Mosio Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji, Anna Szlachetka Prezes Zarządu SBS Technology Poland w Żelichowie, a także sołtysi, kierownictwo Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

W pierwszych punktach porządku obrad, Józef Woźniak przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie,  wręczył zaświadczenia o wyborze radnych IX kadencji oraz o wyborze Krzysztofa Gila na drugą kadencję Wójta Gminy Gręboszów. Następnie wszyscy radni oraz wójt złożyli uroczyste ślubowanie, odczytane przez prowadzącego sesję, a tym samym objęli swoje mandaty.

Komisja skrutacyjna powołana do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, przeprowadziła procedurę wyborczą na podstawie przyjętych regulaminów. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Gręboszów został Wiesław Wytrwał który przejął prowadzenie obrad, a w kolejnym punkcie porządku obrad, dokonano wyboru wiceprzewodniczących rady, którymi zostali:  Tomasz Koziara i Sylwester  Gaweł.

W ostatnich czterech uchwałach, dokonano wyboru komisji, w następujących składach:

 1. Komisja Rewizyjna:  
 • Wójtowicz Eugeniusz – przewodniczący;
 • Dymon Krzysztof – członek;
 • Koziara Stanisław – członek,
 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 • Polanowski Piotr – przewodniczący;
 • Dubiel-Świętek Jolanta – członek;
 • Jedynak Wioletta – członek,
 1. Komisja Spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska:
 • Polanowski Piotr – przewodniczący;
 • Gaweł Michał – członek;
 • Gaweł Sylwester – członek;
 • Koziara Tomasz – członek;
 • Moryl Paweł – członek;
 • Nowak Tomasz – członek,
 1. Komisja Spraw Publicznych, Komunalnych, Oświaty i Pomocy Społecznej:
 • Misterka Emilia – przewodnicząca;
 • Adamczyk Tadeusz – członek;
 • Boroniec Andrzej – członek;
 • Dubiel-Świętek Jolanta – członek;
 • Jedynak Wioletta – członek.

Do zamknięcia spraw proceduralnych związanych z powołaniem władz rady, pozostał wybór wiceprzewodniczących komisji, który nastąpi na pierwszym posiedzeniu każdej z nich.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiesław Wytrwał Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, życząc wszystkim owocnej i udanej kadencji, zamknął obrady inauguracyjnego posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.05.2024 r.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie I, w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 12oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, rozpoczęła się I sesja Rady Gminy Gręboszów, wybranej na lata 2024 – 2029. Porządek zwołanej sesji przewidywał wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym oraz wójtowi gminy, złożenie ślubowania przez wybranych radnych i wójta, oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Sesję otworzył i pierwszą cześć sesji poprowadził Eugeniusz Wójtowicz radny senior. W trakcie obrad radni zadecydowali o rozszerzeniu porządku obrad o dokonanie wyboru komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz powołanie dwóch komisji stałych, przewidzianych w statucie Gminy Gręboszów.     W sesji udział wzięli także: Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Marek Mosio Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji, Anna Szlachetka Prezes Zarządu SBS Technology Poland w Żelichowie, a także sołtysi, kierownictwo Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. W pierwszych punktach porządku obrad, Józef Woźniak przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie,  wręczył zaświadczenia o wyborze radnych IX kadencji oraz o wyborze Krzysztofa Gila na drugą kadencję Wójta Gminy Gręboszów. Następnie wszyscy radni oraz wójt złożyli uroczyste ślubowanie, odczytane przez prowadzącego sesję, a tym samym objęli swoje mandaty. Komisja skrutacyjna powołana do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, przeprowadziła procedurę wyborczą na podstawie przyjętych regulaminów. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Gręboszów został Wiesław Wytrwał który przejął prowadzenie obrad, a w kolejnym punkcie porządku obrad, dokonano wyboru wiceprzewodniczących rady, którymi zostali:  Tomasz Koziara i Sylwester  Gaweł. W ostatnich czterech uchwałach, dokonano wyboru komisji, w następujących składach: Komisja Rewizyjna:   Wójtowicz Eugeniusz – przewodniczący; Dymon Krzysztof – członek; Koziara Stanisław – członek, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Polanowski Piotr – przewodniczący; Dubiel-Świętek Jolanta – członek; Jedynak Wioletta – członek, Komisja Spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska: Polanowski Piotr – przewodniczący; Gaweł Michał – członek; Gaweł Sylwester – członek; Koziara Tomasz – członek; Moryl Paweł – członek; Nowak Tomasz – członek, Komisja Spraw Publicznych, Komunalnych, Oświaty i Pomocy Społecznej: Misterka Emilia – przewodnicząca; Adamczyk Tadeusz – członek; Boroniec Andrzej – członek; Dubiel-Świętek Jolanta – członek; Jedynak Wioletta – członek. Do zamknięcia spraw proceduralnych związanych z powołaniem władz rady, pozostał wybór wiceprzewodniczących komisji, który nastąpi na pierwszym posiedzeniu każdej z nich. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiesław Wytrwał Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, życząc wszystkim owocnej i udanej kadencji, zamknął obrady inauguracyjnego posiedzenia.   Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.05.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe