Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
środa
25 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 4,6 km/h
opady: 0,0 mm

III Małopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Regulamin III Małopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego Miechów 2013r.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 2: dyrektor: Aleksandra Dróżdż, Centrum Kultury i Sportu (byłe MDK), Inicjator organizacji konkursu: Agnieszka Gajos

CELE:

-          prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,

-          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

-          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

-          propagowanie idei wspierania uzdolnień,

-          promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

1. Konkurs odbędzie się w 2 i 3 grudnia 2013r. o godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a) soliści (2 grudnia)

c) zespoły (3 grudnia)

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców (decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku angielskim (prezentacja drugiej jest decyzją jury). Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 10 minut.

4. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 4 listopada 2013r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń).

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl.

Zgłoszenienależy wypełnić i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2

os. Generała Sikorskiego 15 A

32-200 Miechów

z dopiskiem III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 maszynopisy tekstów piosenek w formacie A4 z podaniem tytułów i autorów piosenek.

4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej szkoły i CKiS www.mdk.miechow.com. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.

5. Uczestnicy zgłaszają się na godzinę przed występem z płytką CD (plik audio, dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Płytkę dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem. Płytę należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuły piosnek, imię/imiona i nazwiska wykonawców.

6. Nie dopuszcza się występów a cappella.

7. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane.
8. Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Kontakt: Agnieszka Gajos

Adres mailowy: aga.maka@wp.pl

Telefon: 888832838

PROGRAM III MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

I. Cele:

-          prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów,

-          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

-          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

-          promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży,

-          propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin)

III. Zasady organizacji:

1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej

2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a)      soliści

b)      zespoły

3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 4 listopada 2013r.

4. Konkurs odbędzie się 2 i 3 grudnia 2013r. o godz. 9:oo

5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl i CKiS www.mdk.miechow.com w terminie do 9 grudnia 2013r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.

7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny

8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.

9. Szczegółowych informacji udziela

Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego

e-mail:aga.maka@wp.pl

telefon: 888832838

IV. Ocena i nagrody:

1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego, muzycy i choreograf.

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać:

- miejsca od 1-3 w obu kategoriach,

- wyróżnienia,

4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.

V. Harmonogram konkursu:
9:00 –uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy i organizatorów

9:15 – 13:00 – przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu

13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Karta zgłoszenia solista

Karta zgłoszenia zespół

files/pliki/aktualnosci/2013/09wrzesien/III Malopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej dla szkol podsta/plakat-A3-Konkurs-Piosenki-Angielskiej.jpg

 

Wprowadzenie: M. Janowiec 10.09.2013 r.

Regulamin III Małopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego Miechów 2013r. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa Nr 2: dyrektor: Aleksandra Dróżdż, Centrum Kultury i Sportu (byłe MDK), Inicjator organizacji konkursu: Agnieszka Gajos CELE: -          prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów, -          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, -          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych, -          propagowanie idei wspierania uzdolnień, -          promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów. 1. Konkurs odbędzie się w 2 i 3 grudnia 2013r. o godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10. 2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach: a) soliści (2 grudnia) c) zespoły (3 grudnia) Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców (decyduje kolejność zgłoszeń). 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku angielskim (prezentacja drugiej jest decyzją jury). Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 10 minut. 4. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 4 listopada 2013r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń). Karty zgłoszeń dostępne są na stronie szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl. Zgłoszenienależy wypełnić i przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 os. Generała Sikorskiego 15 A 32-200 Miechów z dopiskiem III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 maszynopisy tekstów piosenek w formacie A4 z podaniem tytułów i autorów piosenek. 4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej szkoły i CKiS www.mdk.miechow.com. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna. 5. Uczestnicy zgłaszają się na godzinę przed występem z płytką CD (plik audio, dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Płytkę dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem. Płytę należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuły piosnek, imię/imiona i nazwiska wykonawców. 6. Nie dopuszcza się występów a cappella. 7. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane. 8. Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny. Kontakt: Agnieszka Gajos Adres mailowy: aga.maka@wp.pl Telefon: 888832838 PROGRAM III MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego I. Cele: -          prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów, -          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych, -          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, -          promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży, -          propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów. II. Warunki uczestnictwa: 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin) III. Zasady organizacji: 1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej 2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach: a)      soliści b)      zespoły 3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 4 listopada 2013r. 4. Konkurs odbędzie się 2 i 3 grudnia 2013r. o godz. 9:oo 5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl i CKiS www.mdk.miechow.com w terminie do 9 grudnia 2013r. 6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami. 7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny 8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek. 9. Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego e-mail:aga.maka@wp.pl telefon: 888832838 IV. Ocena i nagrody: 1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego, muzycy i choreograf. 2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. 3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać: - miejsca od 1-3 w obu kategoriach, - wyróżnienia, 4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe. V. Harmonogram konkursu: 9:00 –uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy i organizatorów 9:15 – 13:00 – przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu 13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród   Karta zgłoszenia solista Karta zgłoszenia zespół   Wprowadzenie: M. Janowiec 10.09.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe