Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 18°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

INFORMACJA

W związku z licznymi przypadkami wałęsania się psów po drogach publicznych oraz poza obrębem posesji Urząd Gminy Gręboszów przypomina właścicielom zwierząt domowych o ich podstawowych obowiązkach w zakresie ich utrzymania.

  1. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a w szczególności utrzymywania ich w obrębie własnych posesji.
  2. 2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych, tak aby zwierzęta nie utrudniały ruchu samochodów, ruchu pieszych i rowerzystów.
  3. 3. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia

Informujemy również, że w związku z odnotowanymi przypadkami wścieklizny m.in. w miejscowości Wietrzychowice, część gminy Gręboszów została uznana za obszar zagrożony wścieklizną. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, na obszarze takim obowiązuje nakaz utrzymywania psów i kotów  pod pełną kontrolą posiadaczy.

Za niestosowanie się do w/w zasad grozi odpowiedzialność wynikająca z art. 77 kodeksu wykroczeń, który mówi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

 

 

 

 

Informacja.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.10.2015 r.

W związku z licznymi przypadkami wałęsania się psów po drogach publicznych oraz poza obrębem posesji Urząd Gminy Gręboszów przypomina właścicielom zwierząt domowych o ich podstawowych obowiązkach w zakresie ich utrzymania. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a w szczególności utrzymywania ich w obrębie własnych posesji. 2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych, tak aby zwierzęta nie utrudniały ruchu samochodów, ruchu pieszych i rowerzystów. 3. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia Informujemy również, że w związku z odnotowanymi przypadkami wścieklizny m.in. w miejscowości Wietrzychowice, część gminy Gręboszów została uznana za obszar zagrożony wścieklizną. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, na obszarze takim obowiązuje nakaz utrzymywania psów i kotów  pod pełną kontrolą posiadaczy. Za niestosowanie się do w/w zasad grozi odpowiedzialność wynikająca z art. 77 kodeksu wykroczeń, który mówi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.         Informacja.pdf                             Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe