Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla mieszkańców dot. odbioru odpadów

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że została podpisana nowa umowa na odbiór śmieci z terenu naszej gminy na następne dwa lata (lipiec 2016 – czerwiec 2018). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę TRANS-FORMERS z Tarnowa, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zamówienia. Firma ta jest dotychczasowym odbiorcą odpadów.

W trosce o należyte wykonywanie obowiązków przez wyłonioną firmę prosimy mieszkańców gminy o informowanie Urzędu Gminy Gręboszów, Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Tel. 146416002 w. 23, o każdych niedociągnięciach występujących podczas odbioru odpadów. W przypadku nie zabrania odpadów, prosimy o przekazanie informacji najpóźniej następnego dnia po odbiorze odpadów. Informujemy również, że odpady należy wystawić przed posesje, w dniu odbioru najpóźniej do godziny 7:00.

Nowa umowa poszerza nam zakres odbieranych odpadów o popiół ze spalania paliw stałych w piecach do ogrzewania budynków mieszkalnych, który będziemy umieszczać w worku o kolorze czarnym. Popiół paleniskowy, nie zanieczyszczony innymi odpadami, należy traktować jako odpad selektywnie zbierany i wystawiać  przed posesje w dniu odbioru odpadów segregowanych.

Chcemy zwrócić uwagę na sposób segregacji opakowań wielomateriałowych tzw. tetra paków tj. kartonów po  mleku, śmietanie, napojach itd. które  należy umieszczać w worku o kolorze żółtym, razem z tworzywami sztucznymi. Opakowań tych nie należy mieszać z makulaturą.

Zasady segregacji pozostałych odpadów nie zmieniają się.

Pamiętajmy, że segregując odpady komunalne chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysypisku śmieci. Segregowanie odpadów przynosi nam również wymierne korzyści w postaci mniejszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W żadnym wypadku nie palmy śmieci!

Podczas spalania śmieci powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku. Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu!

 Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

W trakcie spalania śmieci w domowych piecach lub ogniskach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

Pamiętajmy również o zapobieganiu powstawania odpadów, co jest głównym celem gospodarki odpadami, poprzez: 

-  dokonywanie zakupów w torbach wielokrotnego użytku,

-  kupowanie produktów w dużych opakowaniach,

-  unikanie jednorazowych naczyń,

-  kupowanie  produktów w szklanych opakowaniach itp. 

 

Przypominamy zasady segregacji odpadów (śmieci)

 

Worki koloru białego:

Tu wrzucamy (przykładowo):

 • papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów, gazety, czasopisma , katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
 • torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.

Tu nie  wrzucamy(przykładowo):

 • zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, papieru woskowanego, zdjęć, segregatorów z okuciami,
 • opakowań wielomateriałowych np.:  kartonów po mleku, sokach i innych napojach,
 •  papieru przebitkowego (rachunki, faktury),
 • pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych,
 • worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.


Worki koloru zielonego:

Tu  wrzucamy(przykładowo):

 • szkło białe i kolorowe, czyli np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach,

Butelki i słoiki należy wrzucać puste, bez zawartości, bez zakrętek, zacisków, gumowych uszczelek.

Tu nie wrzucamy(przykładowo):

 • szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego,
 • luster, szkła okiennego, witraży, szkła okularowego,
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów,
 • doniczek,
 • ekranów i lamp telewizyjnych,
 • szyb samochodowych.

 

Worki  koloru żółtego:

Tu  wrzucamy (przykładowo)

 • tworzywa sztuczne (opakowania powinny być puste), 
 • plastikowe butelki po napojach, kartony po mleku napojach, 
 • plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach, szamponach, itp.,
 • plastikowe zakrętki, plastikowe butelki po olejach spożywczych,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania.

Przed wyrzuceniem śmieci do worka  należy zgnieść opakowania -  w ten sposób zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej.

 

Tu  nie  wrzucamy (przykładowo):

 • butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych),
 • opakowań po lekach,
 • zabawek,
 • sprzętu AGD,
 • styropianu.

 

Worki  koloru niebieskiego:

Tu wrzucamy (przykładowo)

 • metale,
 •  puszki po napojach, puszki po konserwach,
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle,
 • folię aluminiową.

 

Tu nie wrzucamy (przykładowo):

 • baterii i akumulatorów,
 • opakowań po aerozolach,
 • puszek po farbach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • strzykawek,
 • zużytego sprzętu  RTV i AGD.

 

Worki koloru brązowego:

Tu wrzucamy (przykładowo)

 • odpady zielone - liście, skoszoną trawę, kwiaty balkonowe i ogrodowe,
 • filtry po kawie i herbacie wraz z papierowym filtrem.

Odpady biodegradowalne  mogą być również  składowane na przydomowych kompostownikach.

 

Tu nie wrzucamy (przykładowo)

 • resztek jedzenia,
 • lekarstw,
 • popiołu, drewna,

 

Worki koloru czarnego:

Tu  wrzucamy:

 • tylko  popiół  paleniskowy nie zanieczyszczony innymi odpadami.

 

W pojemnikach (kontenerach) umieszczamy odpady zmieszane, czyli takie, których nie można  wrzucić do  odpadów segregowanych:
Tu wrzucamy (przykładowo):

 • zużyte środki  higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
 •  zużytą odzież i obuwie,
 • wilgotny i zabrudzony papier, papier termiczny, papier powlekany folią, zatłuszczoną folię, tapety,
 • odpady kuchenne,
 • gumę,
 • styropian opakowaniowy,
 • worki od odkurzacza,
 • pędzle, pisaki i długopisy,
 • golarki,
 • porcelanę, fajans, ceramikę, naczynia żaroodporne, bombki choinkowe,
 •  zapalniczki,

 

Tu  nie wrzucamy (przykładowo):

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii, akumulatorów,
 • leków, termometrów rtęciowych,
 • chemikaliów,
 • zużytych opon,
 • odpadów zielonych,
 • odpadów rozbiórkowych i budowlanych, 
 • odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań  wielomateriałowych
  i papieru,

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwany w skrócie PSZOK jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, czyli np.

 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, światełka choinkowe, żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery,
 • płyty CD, kasety  magnetofonowe i video,
 • drewno,
 •  tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje,
 • środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych,
 • odpady wielkogabarytowe (stare meble).

 

PSZOK mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić  telefonicznie nr tel. 14 64 16 002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia  pokój nr 1.

Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Miezysław Mamulski, Danuta Dudek

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że została podpisana nowa umowa na odbiór śmieci z terenu naszej gminy na następne dwa lata (lipiec 2016 – czerwiec 2018). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę TRANS-FORMERS z Tarnowa, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zamówienia. Firma ta jest dotychczasowym odbiorcą odpadów. W trosce o należyte wykonywanie obowiązków przez wyłonioną firmę prosimy mieszkańców gminy o informowanie Urzędu Gminy Gręboszów, Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Tel. 146416002 w. 23, o każdych niedociągnięciach występujących podczas odbioru odpadów. W przypadku nie zabrania odpadów, prosimy o przekazanie informacji najpóźniej następnego dnia po odbiorze odpadów. Informujemy również, że odpady należy wystawić przed posesje, w dniu odbioru najpóźniej do godziny 7:00. Nowa umowa poszerza nam zakres odbieranych odpadów o popiół ze spalania paliw stałych w piecach do ogrzewania budynków mieszkalnych, który będziemy umieszczać w worku o kolorze czarnym. Popiół paleniskowy, nie zanieczyszczony innymi odpadami, należy traktować jako odpad selektywnie zbierany i wystawiać  przed posesje w dniu odbioru odpadów segregowanych. Chcemy zwrócić uwagę na sposób segregacji opakowań wielomateriałowych tzw. tetra paków tj. kartonów po  mleku, śmietanie, napojach itd. które  należy umieszczać w worku o kolorze żółtym, razem z tworzywami sztucznymi. Opakowań tych nie należy mieszać z makulaturą. Zasady segregacji pozostałych odpadów nie zmieniają się. Pamiętajmy, że segregując odpady komunalne chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysypisku śmieci. Segregowanie odpadów przynosi nam również wymierne korzyści w postaci mniejszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W żadnym wypadku nie palmy śmieci! Podczas spalania śmieci powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku. Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu!  Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. W trakcie spalania śmieci w domowych piecach lub ogniskach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom). Pamiętajmy również o zapobieganiu powstawania odpadów, co jest głównym celem gospodarki odpadami, poprzez:  -  dokonywanie zakupów w torbach wielokrotnego użytku, -  kupowanie produktów w dużych opakowaniach, -  unikanie jednorazowych naczyń, -  kupowanie  produktów w szklanych opakowaniach itp.    Przypominamy zasady segregacji odpadów (śmieci)   Worki koloru białego: Tu wrzucamy (przykładowo): papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów, gazety, czasopisma , katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę. Tu nie  wrzucamy(przykładowo): zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, papieru woskowanego, zdjęć, segregatorów z okuciami, opakowań wielomateriałowych np.:  kartonów po mleku, sokach i innych napojach,  papieru przebitkowego (rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet. Worki koloru zielonego: Tu  wrzucamy(przykładowo): szkło białe i kolorowe, czyli np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, Butelki i słoiki należy wrzucać puste, bez zawartości, bez zakrętek, zacisków, gumowych uszczelek. Tu nie wrzucamy(przykładowo): szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego, luster, szkła okiennego, witraży, szkła okularowego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, doniczek, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.   Worki  koloru żółtego: Tu  wrzucamy (przykładowo):  tworzywa sztuczne (opakowania powinny być puste),  plastikowe butelki po napojach, kartony po mleku napojach,  plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach, szamponach, itp., plastikowe zakrętki, plastikowe butelki po olejach spożywczych, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania. Przed wyrzuceniem śmieci do worka  należy zgnieść opakowania -  w ten sposób zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej.   Tu  nie  wrzucamy (przykładowo): butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, zabawek, sprzętu AGD, styropianu.   Worki  koloru niebieskiego: Tu wrzucamy (przykładowo):  metale,  puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, folię aluminiową.   Tu nie wrzucamy (przykładowo): baterii i akumulatorów, opakowań po aerozolach, puszek po farbach, olejach, rozpuszczalnikach, strzykawek, zużytego sprzętu  RTV i AGD.   Worki koloru brązowego: Tu wrzucamy (przykładowo):  odpady zielone - liście, skoszoną trawę, kwiaty balkonowe i ogrodowe, filtry po kawie i herbacie wraz z papierowym filtrem. Odpady biodegradowalne  mogą być również  składowane na przydomowych kompostownikach.   Tu nie wrzucamy (przykładowo):  resztek jedzenia, lekarstw, popiołu, drewna,   Worki koloru czarnego: Tu  wrzucamy: tylko  popiół  paleniskowy nie zanieczyszczony innymi odpadami.   W pojemnikach (kontenerach) umieszczamy odpady zmieszane, czyli takie, których nie można  wrzucić do  odpadów segregowanych: Tu wrzucamy (przykładowo): zużyte środki  higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),  zużytą odzież i obuwie, wilgotny i zabrudzony papier, papier termiczny, papier powlekany folią, zatłuszczoną folię, tapety, odpady kuchenne, gumę, styropian opakowaniowy, worki od odkurzacza, pędzle, pisaki i długopisy, golarki, porcelanę, fajans, ceramikę, naczynia żaroodporne, bombki choinkowe,  zapalniczki,   Tu  nie wrzucamy (przykładowo): zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów, leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych,  odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań  wielomateriałowych i papieru,     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwany w skrócie PSZOK jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, czyli np. zużyte opony; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, światełka choinkowe, żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery, płyty CD, kasety  magnetofonowe i video, drewno,  tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale; zużyte baterie i akumulatory; przeterminowane leki; oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych, odpady wielkogabarytowe (stare meble).   PSZOK mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić  telefonicznie nr tel. 14 64 16 002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia  pokój nr 1. Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt.           Opracowanie: Miezysław Mamulski, Danuta Dudek
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe