Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Do dnia 30 września br. można składać wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy z tytułu wystąpienia suszy w 2015 roku.

Pomoc jest przyznawana dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. a ich wielkość przekracza 30 % średniej rocznej produkcji.

 Stawka pomocy wynosi:

 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której  wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

 400 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

 Stawki te zostaną pomniejszone o połowę jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. /z wyłączeniem łąk i pastwisk/ nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

 Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33.

 Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez specjalnie powołaną Komisję oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

 Protokół oszacowania szkód musi określać poziom strat dla całego gospodarstwa oraz być czytelnie podpisany przez członków Komisji.

 

 

Wniosek susza 2015.xls

Zal_1_10_INFORMACJA_O_OTRZYMANEJ_innej_POMOCY_niz_de_minimis.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.09.2015 r.

Do dnia 30 września br. można składać wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy z tytułu wystąpienia suszy w 2015 roku. Pomoc jest przyznawana dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. a ich wielkość przekracza 30 % średniej rocznej produkcji.  Stawka pomocy wynosi:  800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której  wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.  400 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.  Stawki te zostaną pomniejszone o połowę jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. /z wyłączeniem łąk i pastwisk/ nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.  Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33.  Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez specjalnie powołaną Komisję oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.  Protokół oszacowania szkód musi określać poziom strat dla całego gospodarstwa oraz być czytelnie podpisany przez członków Komisji.     Wniosek susza 2015.xls Zal_1_10_INFORMACJA_O_OTRZYMANEJ_innej_POMOCY_niz_de_minimis.doc                           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.09.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe