Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 8,9 km/h
opady: 0,0 mm

ARiMR Informuje rolników

W związku z występującymi podtopieniami gruntów rolnych deklarowanych do płatności Beneficjent zobowiązany jest zgłosić zaistnienie działania siły wyższej, skutkującego trwałymi zmianami w deklarowanych uprawach (wygnicie, wymoknięcie, całkowite wypadnięcie uprawy a nie zmniejszenie plonowania) i potwierdzić to stosownymi dokumentami:

1. Protokół sporządzony przez Komisję powołaną przez Wojewodę lub

2. Protokół sporządzony przez Ubezpieczyciela lub

3. Zeznanie 2 świadków nie będących domownikami jeżeli nie ma któregoś z protokołów

 

Druki zgłoszeń i zeznań świadków dostępne w Biurze ARMiR w Dąbrowie Tarnowskiej lub w każdym Urzędzie Miasta/Gminy

 

Pobierz: Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności

Pobierz: Oświadczenie świadków

 

 

Wprowadzenie: M. Janowiec 11.06.2013 r.

W związku z występującymi podtopieniami gruntów rolnych deklarowanych do płatności Beneficjent zobowiązany jest zgłosić zaistnienie działania siły wyższej, skutkującego trwałymi zmianami w deklarowanych uprawach (wygnicie, wymoknięcie, całkowite wypadnięcie uprawy a nie zmniejszenie plonowania) i potwierdzić to stosownymi dokumentami: 1. Protokół sporządzony przez Komisję powołaną przez Wojewodę lub 2. Protokół sporządzony przez Ubezpieczyciela lub 3. Zeznanie 2 świadków nie będących domownikami jeżeli nie ma któregoś z protokołów   Druki zgłoszeń i zeznań świadków dostępne w Biurze ARMiR w Dąbrowie Tarnowskiej lub w każdym Urzędzie Miasta/Gminy   Pobierz: Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności Pobierz: Oświadczenie świadków     Wprowadzenie: M. Janowiec 11.06.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe