Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

INFORMACJA DLA SENIORÓW – Rządowy Program „Wspieraj Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuję, że realizuje  w miesiącach styczeń, luty i marzec 2021 r., usługę wsparcia w ramach Rządowego Programu „Wspieraj Seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie art. 65 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona  osobom  poniżej 70 roku życia, które pozostaną w domu  w związku z zagrożeniem zakażenia COVID -19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), opłacenie rachunków itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach Programu „Wspieraj Seniora”

Krok 1.  – senior dzwoni na infolinię. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – nr. infolinii: 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie 14 641 6027 w godzinach 8.00 – 15.00

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

 

 

Wspieraj seniora.jpg

 

 

 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.02.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuję, że realizuje  w miesiącach styczeń, luty i marzec 2021 r., usługę wsparcia w ramach Rządowego Programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie art. 65 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona  osobom  poniżej 70 roku życia, które pozostaną w domu  w związku z zagrożeniem zakażenia COVID -19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), opłacenie rachunków itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach Programu „Wspieraj Seniora” Krok 1.  – senior dzwoni na infolinię. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – nr. infolinii: 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie 14 641 6027 w godzinach 8.00 – 15.00 Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.               Opracowanie: Elżbieta Ciochoń Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.02.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe