Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 21°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

INFORMACJA dotycząca prognozowanych upałów

Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA 

BA-I.4140.1.1.2016.AS

KW.837.2016

 

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.

Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

 

files/pliki/aktualnosci/2016/06czerwiec/INFORMACJA dotyczaca prognozowanych upalow/mapa.JPG

 

REKOMENDACJE: ADMINISTRACJA CENTRALNA

 • Podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej postępowania w czasie upałów, w tym poprzez Regionalny System Ostrzegania – RSO (wykonuje: MSWiA, MZ, wojewodowie);
 • Przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na przyjęcie zwiększonej liczby osób potrzebujących opieki (wykonuje: MZ, wojewodowie);
 •  Uruchomienie obiegu informacji o poziomie zagrożenia i podejmowanych działaniach (wykonuje: RCB, CZK);
 • Rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych i oznakowanie odcinków dróg w związku z niebezpieczeństwem wynikającym z upałów (miękka nawierzchnia) oraz przekazanie informacji do użytkowników dróg m.in. za pośrednictwem mediów, w tym CB-radio, RSO (wykonuje: MIiB/GDDKiA, RCB, MSWiA);
 • Wprowadzanie ograniczeń prędkości dla pociągów oraz przekazywanie informacji o utrudnieniach społeczeństwu m.in. za pośrednictwem mediów, komunikatów dla podróżnych na dworcach, RSO oraz zabezpieczenie zapasu wody dla podróżujących (wykonuje: MIiB/PKP PLK, MSWiA, wojewodowie);
 • Przygotowanie krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) do warunków wzrostu zapotrzebowania na moc w związku z pracą dodatkowych urządzeń chłodzących oraz informowanie o ewentualnych planowanych ograniczeniach (wykonuje: ME/PSE S.A., MSWiA, wojewodowie);
 • W związku z czasowym obniżeniem poziomu wody w rzekach przygotowanie elektrowni systemowych na możliwe utrudnienia w poborze wody chłodzącej do procesu produkcji (wykonuje: ME/PSE SA, RCB, MSWiA, wojewodowie).

 

REKOMENDACJE: WOJEWODOWIE

 • Informowanie ludności o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, w tym za pośrednictwem RSO;
 • Przekazywanie komunikatów do ludności zalecających pozostanie w domach (kierowane szczególnie do osób przewlekle chorych, starszych oraz rodziców małych dzieci);
 • Podjęcie akcji informacyjnej dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk;
 • Koordynowanie działań administracji zespolonej w zakresie udzielania pomocy (przedsiębiorstwa wodociągowe/PSP – rozstawienie kurtyn wodnych);
 • Zintensyfikowanie działań służb w zakresie współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez gotowość do niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • Przekazanie rekomendacji i zaleceń dotyczących postępowania/działań w czasie upałów do powiatów;
 • Uruchomienie raportowania sytuacyjnego do RCB z uwzględnieniem podejmowanych działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia.

 

REKOMENDACJE: SAMORZĄDY

 • Akcja informacyjna dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk;
 • Zwrócenie uwagi na zabezpieczenie kąpielisk;
 • Informowanie społeczeństwa z wykorzystaniem mediów o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym lasów i wprowadzonych w związku z tym okresowych zakazach wstępu na tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków komunikacyjnych;
 • Utrzymanie ciągłości działania sieci wodociągowych;
 • Uruchomienie działań doraźnych (udostępnianie ludności klimatyzowanych pomieszczeń, rozstawianie kurtyn wodnych, rozdawanie zimnych napojów itp.);
 • Zorganizowanie pomocy dla podróżujących w sytuacji wystąpienia utrudnień komunikacyjnych (w tym zapewnienie dostarczania wody podróżnym stojącym w korkach drogowych lub przebywającym w pociągach podczas przymusowych przestojów);
 • Zintensyfikowanie kontroli warunków życia osób objętych opieką społeczną przez ośrodki pomocy społecznej (niepełnosprawni, chorzy, samotni, osoby starsze);
 • Monitorowanie miejsc gromadzenia się osób (np. plaże, centra miast, miejsca imprez masowych).

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.06.2016 r.

Warszawa, 22 czerwca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA  BA-I.4140.1.1.2016.AS KW.837.2016   Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.     REKOMENDACJE: ADMINISTRACJA CENTRALNA Podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej postępowania w czasie upałów, w tym poprzez Regionalny System Ostrzegania – RSO (wykonuje: MSWiA, MZ, wojewodowie); Przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na przyjęcie zwiększonej liczby osób potrzebujących opieki (wykonuje: MZ, wojewodowie);  Uruchomienie obiegu informacji o poziomie zagrożenia i podejmowanych działaniach (wykonuje: RCB, CZK); Rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych i oznakowanie odcinków dróg w związku z niebezpieczeństwem wynikającym z upałów (miękka nawierzchnia) oraz przekazanie informacji do użytkowników dróg m.in. za pośrednictwem mediów, w tym CB-radio, RSO (wykonuje: MIiB/GDDKiA, RCB, MSWiA); Wprowadzanie ograniczeń prędkości dla pociągów oraz przekazywanie informacji o utrudnieniach społeczeństwu m.in. za pośrednictwem mediów, komunikatów dla podróżnych na dworcach, RSO oraz zabezpieczenie zapasu wody dla podróżujących (wykonuje: MIiB/PKP PLK, MSWiA, wojewodowie); Przygotowanie krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) do warunków wzrostu zapotrzebowania na moc w związku z pracą dodatkowych urządzeń chłodzących oraz informowanie o ewentualnych planowanych ograniczeniach (wykonuje: ME/PSE S.A., MSWiA, wojewodowie); W związku z czasowym obniżeniem poziomu wody w rzekach przygotowanie elektrowni systemowych na możliwe utrudnienia w poborze wody chłodzącej do procesu produkcji (wykonuje: ME/PSE SA, RCB, MSWiA, wojewodowie).   REKOMENDACJE: WOJEWODOWIE Informowanie ludności o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, w tym za pośrednictwem RSO; Przekazywanie komunikatów do ludności zalecających pozostanie w domach (kierowane szczególnie do osób przewlekle chorych, starszych oraz rodziców małych dzieci); Podjęcie akcji informacyjnej dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk; Koordynowanie działań administracji zespolonej w zakresie udzielania pomocy (przedsiębiorstwa wodociągowe/PSP – rozstawienie kurtyn wodnych); Zintensyfikowanie działań służb w zakresie współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez gotowość do niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; Przekazanie rekomendacji i zaleceń dotyczących postępowania/działań w czasie upałów do powiatów; Uruchomienie raportowania sytuacyjnego do RCB z uwzględnieniem podejmowanych działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia.   REKOMENDACJE: SAMORZĄDY Akcja informacyjna dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk; Zwrócenie uwagi na zabezpieczenie kąpielisk; Informowanie społeczeństwa z wykorzystaniem mediów o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym lasów i wprowadzonych w związku z tym okresowych zakazach wstępu na tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków komunikacyjnych; Utrzymanie ciągłości działania sieci wodociągowych; Uruchomienie działań doraźnych (udostępnianie ludności klimatyzowanych pomieszczeń, rozstawianie kurtyn wodnych, rozdawanie zimnych napojów itp.); Zorganizowanie pomocy dla podróżujących w sytuacji wystąpienia utrudnień komunikacyjnych (w tym zapewnienie dostarczania wody podróżnym stojącym w korkach drogowych lub przebywającym w pociągach podczas przymusowych przestojów); Zintensyfikowanie kontroli warunków życia osób objętych opieką społeczną przez ośrodki pomocy społecznej (niepełnosprawni, chorzy, samotni, osoby starsze); Monitorowanie miejsc gromadzenia się osób (np. plaże, centra miast, miejsca imprez masowych).       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.06.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe