Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja o kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że od miesiąca sierpnia rozpoczyna się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Podczas odbioru odpadów komunalnych sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, kartony po mleku i napojach, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma ulotkę informującą o nieprawidłowej segregacji odpadów. Kolejne naruszenia zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, a właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą tj. jak za odpady zmieszane (niesegregowane).

Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Gmina Gręboszów za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (tona) odpadów zmieszanych płaci 831,60 zł, natomiast za 1 Mg odpadów selektywnie zebranych 43,20 zł. Jak widać większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz podnosi koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów konieczne będzie podniesienie stawek opłaty, czego chcemy uniknąć.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/08sierpien/Informacja o kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkanco/1.JPG

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Danuta Dudek, Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.08.2017 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że od miesiąca sierpnia rozpoczyna się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Podczas odbioru odpadów komunalnych sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, kartony po mleku i napojach, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma ulotkę informującą o nieprawidłowej segregacji odpadów. Kolejne naruszenia zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, a właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą tj. jak za odpady zmieszane (niesegregowane). Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Gmina Gręboszów za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (tona) odpadów zmieszanych płaci 831,60 zł, natomiast za 1 Mg odpadów selektywnie zebranych 43,20 zł. Jak widać większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz podnosi koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów konieczne będzie podniesienie stawek opłaty, czego chcemy uniknąć.               Opracowanie: Danuta Dudek, Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.08.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe