Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 18°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja o odpadach

        Informuje się mieszkańców gminy Gręboszów, że w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013 r., w naszej gminie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierać Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu. Mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów otrzymają pojemnik o pojemności 240 l, natomiast mieszkańcy którzy zadeklarowali segregację odpadów otrzymają 1 ogólny pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane, oraz worki w 5 – ciu różnych kolorach z napisem określającym rodzaj odpadów. Odbiór odpadów będzie odbywał się 1 raz w miesiącu, w oparciu o przekazane harmonogramy odbioru, z uwzględnieniem dodatkowego odbioru odpadów segregowanych u osób, które zadeklarowały segregację.

Przy każdym odbiorze napełnionych worków mieszkańcy otrzymają bezpłatnie na wymianę nowe worki / w ilości jaką oddadzą /.

Prosimy o wystawienie koszy i worków w dniu wywozu na godzinę 700 przed posesję, w miejsce umożliwiające dojazd specjalistycznym sprzętem.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BISKUPICE, UJŚCIE JEZUICKIE

Odbiór odpadów zmieszanych

 

Odbiór odpadów selektywnie zebranych

2013-07-11

2013-07-15

2013-08-08

2013-08-12

2013-09-05

2013-09-09

2013-10-17

2013-10-21

2013-11-21

2013-11-18

2013-12-12

2013-12-16

2014-01-16

2014-01-13

2014-02-06

2014-02-17

2014-03-06

2014-03-17

2014-04-03

2014-04-22

2014-05-08

2014-05-19

2014-06-12

2014-06-16

2014-07-10

2014-07-21

2014-08-07

2014-08-18

2014-09-04

2014-09-22

2014-10-16

2014-10-20

2014-11-20

2014-11-19

2014-12-11

2014-12-22

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRĘBOSZÓW, WOLA GRĘBOSZOWSKA

Odbiór odpadów zmieszanych

 

Odbiór odpadów selektywnie zebranych

2013-07-11

2013-07-16

2013-08-08

2013-08-13

2013-09-05

2013-09-10

2013-10-17

2013-10-22

2013-11-21

2013-11-19

2013-12-12

2013-12-17

2014-01-16

2014-01-14

2014-02-06

2014-02-18

2014-03-06

2014-03-18

2014-04-03

2014-04-23

2014-05-08

2014-05-20

2014-06-12

2014-06-17

2014-07-10

2014-07-22

2014-08-07

2014-08-19

2014-09-04

2014-09-23

2014-10-16

2014-10-21

2014-11-20

2014-11-20

2014-12-11

2014-12-23

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BIENIASZOWICE, LUBICZKO, OKRĘG, WOLA ŻELICHOWSKA, ZAPASTERNICZE, ŻELICHÓW

Odbiór odpadów zmieszanych

 

Odbiór odpadów selektywnie zebranych

2013-07-12

2013-07-16

2013-08-09

2013-08-13

2013-09-06

2013-09-10

2013-10-18

2013-10-22

2013-11-22

2013-11-19

2013-12-13

2013-12-17

2014-01-17

2014-01-14

2014-02-07

2014-02-18

2014-03-07

2014-03-18

2014-04-04

2014-04-23

2014-05-09

2014-05-20

2014-06-13

2014-06-17

2014-07-11

2014-07-22

2014-08-08

2014-08-19

2014-09-05

2014-09-23

2014-10-17

2014-10-21

2014-11-21

2014-11-20

2014-12-12

2014-12-23

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BORUSOWA, HUBENICE, KARSY, KOZŁÓW, ZAWIERZBIE

Odbiór odpadów zmieszanych

 

Odbiór odpadów selektywnie zebranych

2013-07-13

2013-07-15

2013-08-10

2013-08-12

2013-09-07

2013-09-09

2013-10-19

2013-10-21

2013-11-23

2013-11-18

2013-12-14

2013-12-16

2014-01-18

2014-01-13

2014-02-08

2014-02-17

2014-03-08

2014-03-17

2014-04-05

2014-04-22

2014-05-10

2014-05-19

2014-06-14

2014-06-16

2014-07-12

2014-07-21

2014-08-09

2014-08-20

2014-09-06

2014-09-22

2014-10-18

2014-10-20

2014-11-22

2014-11-19

2014-12-13

2014-12-22

 

 

 

Asortyment

Worek

Częstotliwość

Tworzywa sztuczne

żółty

1x w miesiącu

Papier

biały

1x w miesiącu

Szkło

zielony

1x w miesiącu

Metale

niebieski

1x w miesiącu

Odpady biodegradalne i zielone

brązowy

1x w miesiącu

 

 

Opracowanie: D. Dudek

Wprowadzenie: M. Janowiec 05.07.2013 r.

        Informuje się mieszkańców gminy Gręboszów, że w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013 r., w naszej gminie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierać Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu. Mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów otrzymają pojemnik o pojemności 240 l, natomiast mieszkańcy którzy zadeklarowali segregację odpadów otrzymają 1 ogólny pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane, oraz worki w 5 – ciu różnych kolorach z napisem określającym rodzaj odpadów. Odbiór odpadów będzie odbywał się 1 raz w miesiącu, w oparciu o przekazane harmonogramy odbioru, z uwzględnieniem dodatkowego odbioru odpadów segregowanych u osób, które zadeklarowały segregację. Przy każdym odbiorze napełnionych worków mieszkańcy otrzymają bezpłatnie na wymianę nowe worki / w ilości jaką oddadzą /. Prosimy o wystawienie koszy i worków w dniu wywozu na godzinę 700 przed posesję, w miejsce umożliwiające dojazd specjalistycznym sprzętem.     HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BISKUPICE, UJŚCIE JEZUICKIE Odbiór odpadów zmieszanych   Odbiór odpadów selektywnie zebranych 2013-07-11 2013-07-15 2013-08-08 2013-08-12 2013-09-05 2013-09-09 2013-10-17 2013-10-21 2013-11-21 2013-11-18 2013-12-12 2013-12-16 2014-01-16 2014-01-13 2014-02-06 2014-02-17 2014-03-06 2014-03-17 2014-04-03 2014-04-22 2014-05-08 2014-05-19 2014-06-12 2014-06-16 2014-07-10 2014-07-21 2014-08-07 2014-08-18 2014-09-04 2014-09-22 2014-10-16 2014-10-20 2014-11-20 2014-11-19 2014-12-11 2014-12-22     HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRĘBOSZÓW, WOLA GRĘBOSZOWSKA Odbiór odpadów zmieszanych   Odbiór odpadów selektywnie zebranych 2013-07-11 2013-07-16 2013-08-08 2013-08-13 2013-09-05 2013-09-10 2013-10-17 2013-10-22 2013-11-21 2013-11-19 2013-12-12 2013-12-17 2014-01-16 2014-01-14 2014-02-06 2014-02-18 2014-03-06 2014-03-18 2014-04-03 2014-04-23 2014-05-08 2014-05-20 2014-06-12 2014-06-17 2014-07-10 2014-07-22 2014-08-07 2014-08-19 2014-09-04 2014-09-23 2014-10-16 2014-10-21 2014-11-20 2014-11-20 2014-12-11 2014-12-23     HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BIENIASZOWICE, LUBICZKO, OKRĘG, WOLA ŻELICHOWSKA, ZAPASTERNICZE, ŻELICHÓW Odbiór odpadów zmieszanych   Odbiór odpadów selektywnie zebranych 2013-07-12 2013-07-16 2013-08-09 2013-08-13 2013-09-06 2013-09-10 2013-10-18 2013-10-22 2013-11-22 2013-11-19 2013-12-13 2013-12-17 2014-01-17 2014-01-14 2014-02-07 2014-02-18 2014-03-07 2014-03-18 2014-04-04 2014-04-23 2014-05-09 2014-05-20 2014-06-13 2014-06-17 2014-07-11 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-19 2014-09-05 2014-09-23 2014-10-17 2014-10-21 2014-11-21 2014-11-20 2014-12-12 2014-12-23     HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BORUSOWA, HUBENICE, KARSY, KOZŁÓW, ZAWIERZBIE Odbiór odpadów zmieszanych   Odbiór odpadów selektywnie zebranych 2013-07-13 2013-07-15 2013-08-10 2013-08-12 2013-09-07 2013-09-09 2013-10-19 2013-10-21 2013-11-23 2013-11-18 2013-12-14 2013-12-16 2014-01-18 2014-01-13 2014-02-08 2014-02-17 2014-03-08 2014-03-17 2014-04-05 2014-04-22 2014-05-10 2014-05-19 2014-06-14 2014-06-16 2014-07-12 2014-07-21 2014-08-09 2014-08-20 2014-09-06 2014-09-22 2014-10-18 2014-10-20 2014-11-22 2014-11-19 2014-12-13 2014-12-22       Asortyment Worek Częstotliwość Tworzywa sztuczne żółty 1x w miesiącu Papier biały 1x w miesiącu Szkło zielony 1x w miesiącu Metale niebieski 1x w miesiącu Odpady biodegradalne i zielone brązowy 1x w miesiącu     Opracowanie: D. Dudek Wprowadzenie: M. Janowiec 05.07.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe