Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

z dnia 21 października 2014 r.

 

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gręboszów.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (M. P. poz. 783.) zawiadamia się, że w dniu 23 października 2014 r. o godz. 1400 w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w Gręboszowie - Urząd Gminy Gręboszów pokój nr 1 odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie – spośród zgłoszonych kandydatów,

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej – spośród zgłoszonych kandydatów,

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim– spośród zgłoszonych kandydatów.

 

 

 

 

Przewodniczący        

Gminnej Komisji Wyborczej

 w Gręboszowie         

 

Wiesław Lizak          

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.10.2014 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 21 października 2014 r.   w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gręboszów.   Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (M. P. poz. 783.) zawiadamia się, że w dniu 23 października 2014 r. o godz. 1400 w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w Gręboszowie - Urząd Gminy Gręboszów pokój nr 1 odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych: 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie – spośród zgłoszonych kandydatów, 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej – spośród zgłoszonych kandydatów, 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim– spośród zgłoszonych kandydatów.         Przewodniczący         Gminnej Komisji Wyborczej  w Gręboszowie            Wiesław Lizak                       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.10.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe