Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 13°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,1 mm

Informacja dla właścicieli gruntów i dzierżawców

         W związku ze zbliżającym się okresem prac żniwnych przypominam właścicielom i dzierżawcom władającym gruntami i posesjami przyległymi do dróg, szczególnie do dróg transportu rolnego o obcięcie gałęzi drzew i krzewów utrudniających przejazdy maszynom rolniczym. Zwisające gałęzie drzew nie tylko utrudniają przejazd kombajnom ale nawet czasem uniemożliwiają dojazd do pól. Wszyscy wiemy jak cenny jest czas w okresie prac żniwnych i jak ważne jest szybkie zebranie plonów z pól, szczególnie w przypadku niekorzystnej pogody. Dlatego proszę o poważne potraktowanie mojej prośby.

Przypominam również o obowiązku utrzymania estetycznego wyglądu zagród i gospodarstw wiejskich, zakładów pracy oraz terenów im przyległych. Porządek i czystość wokół zagrody świadczy o gospodarzu nieruchomości.

Powyższe obowiązki wynikają z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów, który został przyjęty Uchwałą Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r.

Zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu, zobowiązuje się „właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego”.

 

Gręboszów dnia 29 czerwca 2015 r.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.06.2015 r.

         W związku ze zbliżającym się okresem prac żniwnych przypominam właścicielom i dzierżawcom władającym gruntami i posesjami przyległymi do dróg, szczególnie do dróg transportu rolnego o obcięcie gałęzi drzew i krzewów utrudniających przejazdy maszynom rolniczym. Zwisające gałęzie drzew nie tylko utrudniają przejazd kombajnom ale nawet czasem uniemożliwiają dojazd do pól. Wszyscy wiemy jak cenny jest czas w okresie prac żniwnych i jak ważne jest szybkie zebranie plonów z pól, szczególnie w przypadku niekorzystnej pogody. Dlatego proszę o poważne potraktowanie mojej prośby. Przypominam również o obowiązku utrzymania estetycznego wyglądu zagród i gospodarstw wiejskich, zakładów pracy oraz terenów im przyległych. Porządek i czystość wokół zagrody świadczy o gospodarzu nieruchomości. Powyższe obowiązki wynikają z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów, który został przyjęty Uchwałą Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r. Zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu, zobowiązuje się „właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego”.   Gręboszów dnia 29 czerwca 2015 r.     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek                       Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.06.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe