Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 20°C
wiatr: 6,9 km/h
opady: 0,0 mm

Informacje dla podmiotów, o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego

Zakres oraz terminy określone w niżej wymienionych ustawach:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, załącznik nr 1,
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U z 2009 r. Nr 79, poz. 666), obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami, załącznik nr 2,

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami), obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, załącznik nr 3.
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), obowiązki przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, załącznik nr 4.
Dodatkowo informuję, że w załączeniu znajduje się szereg informacji dotyczący poszczególnych obowiązków.

Zakres oraz terminy określone w niżej wymienionych ustawach: - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, załącznik nr 1, - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U z 2009 r. Nr 79, poz. 666), obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami, załącznik nr 2,- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami), obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, załącznik nr 3. - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), obowiązki przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, załącznik nr 4. Dodatkowo informuję, że w załączeniu znajduje się szereg informacji dotyczący poszczególnych obowiązków. Pliki do pobrania Pobierz plik Załączniki Nr 1-4.pdf
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe