Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 16°C
wiatr: 12,2 km/h
opady: 0,0 mm

Informujemy, że od dnia 01.11.2020 r. realizujemy projekt "Czas na zmiany!"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:

• osoby niepełnosprawne,

• osoby w wieku 50+,

• osoby o niskich kwalifikacjach,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety.

 

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

• Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,

• Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,

• Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,

• Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,

• Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,

• Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,

• Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

• Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,

• Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,

• Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,

• Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,

• Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2020-30.06.2022 r.

 

Wartość projektu: 2 083 854,72 PLN

Wkład UE: 1 771 276,51 PLN

 

Kontakt:

Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

Telefon: 576-567-199

e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl

www: www.czasnazmiany.multiregion.pl

 

 

Czas_na_zmiany.jpg

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2020 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności: • osoby niepełnosprawne, • osoby w wieku 50+, • osoby o niskich kwalifikacjach, • osoby długotrwale bezrobotne, • kobiety.   Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci: • Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, • Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania, • Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia, • Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy, • Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości, • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, • Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.   Korzyści z udziału w projekcie: • Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb, • Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej, • Stypendia za udział w stażu i szkoleniu, • Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego, • Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.   Okres realizacji projektu: 01.11.2020-30.06.2022 r.   Wartość projektu: 2 083 854,72 PLN Wkład UE: 1 771 276,51 PLN   Kontakt: Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów Telefon: 576-567-199 e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl www: www.czasnazmiany.multiregion.pl             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe