Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 18,1 km/h
opady: 0,0 mm

IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 27 kwietnia 2015 roku

Nasz znak: OA.0052.4.15                       Gręboszów, dnia 22.04.2015 r.

 ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję IV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2015 r.

b) zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

c) członkostwa Gminy Gręboszów w Lokalnej Grupie Działania „Perły Ponidzia”

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni  Rady Gminy - wszyscy.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon

 

 

 

 Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.04.2015 r.

Nasz znak: OA.0052.4.15                       Gręboszów, dnia 22.04.2015 r.  ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję IV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2015 r. b) zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. c) członkostwa Gminy Gręboszów w Lokalnej Grupie Działania „Perły Ponidzia” 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni  Rady Gminy - wszyscy.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon        Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.04.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe