Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 13,9 km/h
opady: 0,0 mm

Kompostowniki dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że z początkiem stycznia br. Samorząd Województwa Małopolskiego podjął inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego gminom, zaangażowanym w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. W ramach tego programu, samorządy otrzymają niezbędne środki finansowe. Celem inicjatywy jest zmniejszenie ilości odbieranych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału zagospodarowanych odpadów u „źródła”, czyli w gospodarstwach domowych.

Aktualnie samorządy gminne mają obowiązek utylizacji co najmniej 35% całkowitej wagi zebranych na terenie gminy odpadów komunalnych. Planuje się, że do 2035 roku ten odsetek powinien wzrosnąć nawet do 65%.

Samorządy gminne stają często przed wyzwaniem, jakim jest uzyskanie odpowiednich poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowy program wsparcia przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego wpłynie na zwiększenie udziału zagospodarowania odpadów komunalnych u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych i w efekcie przyczyni się do wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gmin- mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Ze względu na powyższe Urząd Gminy Gręboszów informuje o możliwości zapisywania się na listę chętnych do nieodpłatnego otrzymania kompostownika na potrzeby gospodarstwa domowego.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. Nr 1 lub telefonicznie (tel. 14 6416002 w. 23) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia br. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych, kompostowniki przekazywane będą wg kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zakup kompostowników oraz ich przekazanie mieszkańcom naszej gminy uzależnione jest od uzyskania dotacji na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Kompostowniki dla gospodarstw domowych miniatura

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.01.2024 r.

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że z początkiem stycznia br. Samorząd Województwa Małopolskiego podjął inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego gminom, zaangażowanym w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. W ramach tego programu, samorządy otrzymają niezbędne środki finansowe. Celem inicjatywy jest zmniejszenie ilości odbieranych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału zagospodarowanych odpadów u „źródła”, czyli w gospodarstwach domowych. Aktualnie samorządy gminne mają obowiązek utylizacji co najmniej 35% całkowitej wagi zebranych na terenie gminy odpadów komunalnych. Planuje się, że do 2035 roku ten odsetek powinien wzrosnąć nawet do 65%. Samorządy gminne stają często przed wyzwaniem, jakim jest uzyskanie odpowiednich poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowy program wsparcia przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego wpłynie na zwiększenie udziału zagospodarowania odpadów komunalnych u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych i w efekcie przyczyni się do wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gmin- mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Ze względu na powyższe Urząd Gminy Gręboszów informuje o możliwości zapisywania się na listę chętnych do nieodpłatnego otrzymania kompostownika na potrzeby gospodarstwa domowego. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. Nr 1 lub telefonicznie (tel. 14 6416002 w. 23) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia br. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych, kompostowniki przekazywane będą wg kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Zakup kompostowników oraz ich przekazanie mieszkańcom naszej gminy uzależnione jest od uzyskania dotacji na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe