Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 18°C
wiatr: 20,0 km/h
opady: 0,0 mm

Konferencja w Borusowej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zorganizował konferencję nt. „Zróżnicowanie możliwości rozwoju rolnictwa w Polsce według regionów i grup gospodarstw”, która odbyła się 12 maja br. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Borusowej.

W konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Wiesław Oleszek - dyrektor IUNG-PIB, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Adam Harasim, dr hab. Jerzy Kopiński, dr hab. Mariusz Matyka, Krystyna Świętek - Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon - Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Marian Cegielski - dyr. RZD Borusowa, Tadeusz Adamczyk, Andrzej Ruta, Eugeniusz Wójtowicz, Zbigniew Dudek, Piotr Polanowski, Wiesław Wytrwał, Władysław Dąbroś, Józef Karaś - radni Rady Gminy Gręboszów, kierownicy wydziałów UG i jednostek organizacyjnych, pracownicy RZD Borusowa.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali następujących referatów:

- Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej UE na zróżnicowanie możliwości rozwoju produkcji rolniczej w regionach i grupach gospodarstw (referat wygłosił dr Jerzy Kopiński),

- Rola RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji i postępu (prof. dr hab. Stanisław Krasowicz),

- Ocena typów gospodarstw na tle warunków siedliskowych i organizacyjno-ekonomicznych  (prof. dr hab. Adam Harasim)

- Możliwości wdrażania praktyk niskoemisyjnych w rolnictwie (dr hab. Mariusz Matyka)

W trakcie konferencji Wójt Krystyna Świętek dokonała prezentacji gminy Gręboszów z uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Role przewodniczących konferencji pełnili: prof. Stanisław Krasowicz i Marian Cegielski – dyrektor RZD Borusowa. Konferencja była organizowana w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB, ustanowionego na lata 2016-2020.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.05.2016 r.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zorganizował konferencję nt. „Zróżnicowanie możliwości rozwoju rolnictwa w Polsce według regionów i grup gospodarstw”, która odbyła się 12 maja br. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Borusowej. W konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Wiesław Oleszek - dyrektor IUNG-PIB, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Adam Harasim, dr hab. Jerzy Kopiński, dr hab. Mariusz Matyka, Krystyna Świętek - Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon - Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Marian Cegielski - dyr. RZD Borusowa, Tadeusz Adamczyk, Andrzej Ruta, Eugeniusz Wójtowicz, Zbigniew Dudek, Piotr Polanowski, Wiesław Wytrwał, Władysław Dąbroś, Józef Karaś - radni Rady Gminy Gręboszów, kierownicy wydziałów UG i jednostek organizacyjnych, pracownicy RZD Borusowa. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali następujących referatów: - Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej UE na zróżnicowanie możliwości rozwoju produkcji rolniczej w regionach i grupach gospodarstw (referat wygłosił dr Jerzy Kopiński), - Rola RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji i postępu (prof. dr hab. Stanisław Krasowicz), - Ocena typów gospodarstw na tle warunków siedliskowych i organizacyjno-ekonomicznych  (prof. dr hab. Adam Harasim) - Możliwości wdrażania praktyk niskoemisyjnych w rolnictwie (dr hab. Mariusz Matyka) W trakcie konferencji Wójt Krystyna Świętek dokonała prezentacji gminy Gręboszów z uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Role przewodniczących konferencji pełnili: prof. Stanisław Krasowicz i Marian Cegielski – dyrektor RZD Borusowa. Konferencja była organizowana w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB, ustanowionego na lata 2016-2020. Zdjęcia z wydarzenia               Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.05.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe