Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 16°C
wiatr: 12,2 km/h
opady: 0,0 mm

Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza: dzieci, młodzież, dorosłych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów na konkurs plastyki obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Prace przyjmowane są do dnia 21 grudnia 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie.

Zapraszamy

Regulamin Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej

 Cele konkursu:

- Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym.

- Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik wykonania.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest plastyka obrzędowa związana z okresem Bożonarodzeniowym: szopki, ozdoby choinkowe, pająki, stroiki, choinki.

Warunki uczestnictwa:

-Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów.

-Prace muszą być wykonane własnoręcznie. Prace z użyciem półproduktów (plastikowych elementów, gotowych kwiatów, wstążek itp.) nie będą oceniane przez komisję.

-Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać tylko po jednej pracy plastycznej.

-Prace z czytelną metryczką i wypełnionym formularzem RODO należy dostarczyć do dnia 21 grudnia 2020 roku do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie.

Ocena i nagrody:

Prace oceni komisja jury powołana przez organizatora według następujących kryteriów:

– zgodność z tradycją i kulturą regionu,

– staranność i technika wykonania,

– ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Postanowienia końcowe:

-Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu.

-Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 15 stycznia 2021 r.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi

 

 

Konkurs Plastyki Obrzedowej.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2020 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza: dzieci, młodzież, dorosłych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów na konkurs plastyki obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Prace przyjmowane są do dnia 21 grudnia 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie. Zapraszamy Regulamin Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej  Cele konkursu: - Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym. - Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik wykonania. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu jest plastyka obrzędowa związana z okresem Bożonarodzeniowym: szopki, ozdoby choinkowe, pająki, stroiki, choinki. Warunki uczestnictwa: -Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów. -Prace muszą być wykonane własnoręcznie. Prace z użyciem półproduktów (plastikowych elementów, gotowych kwiatów, wstążek itp.) nie będą oceniane przez komisję. -Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać tylko po jednej pracy plastycznej. -Prace z czytelną metryczką i wypełnionym formularzem RODO należy dostarczyć do dnia 21 grudnia 2020 roku do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie. Ocena i nagrody: Prace oceni komisja jury powołana przez organizatora według następujących kryteriów: – zgodność z tradycją i kulturą regionu, – staranność i technika wykonania, – ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. Postanowienia końcowe: -Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu. -Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 15 stycznia 2021 r. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi                   Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe