Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 17°C
wiatr: 26,4 km/h
opady: 2,3 mm

Konserwacja ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej – etap I

Rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu kaplicy mszalnej w Borusowej. Ich wykonawcą jest Pani Małgorzata Zelek – Konserwator Dzieł Sztuki. Łączny koszt prowadzonych prac oszacowano na kwotę 98 000,00 zł.

Obecnie realizowany jest I etap prac który zostanie sfinalizowany w grudniu br., a jego łączny koszt wyniesie 50 360,00 zł. Realizacja II etapu została przewidziana na rok przyszły, a jej łączny koszt został oszacowany na 47 640,00 zł.

W ramach I etapu tego zadania zostanie między innymi wykonana pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2 połowy XIX wieku, a także konserwacja na elementach snycerskich (powierzchnie złocone i srebrzone) oraz powierzchni polichromowanej.

Gmina Gręboszów na I etap  zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej” otrzymała  dofinansowanie w  wysokości 40 000,00 zł. Środki pochodzą z Powiatu Dąbrowskiego  w kwocie 15 000 zł oraz 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  Dzięki wsparciu powiatu oraz województwa zostaną przywrócone pierwotne walory artystyczne obiektu.

Po konserwacji ołtarz powróci do kultu jako cenny świadek historii kościoła w gminie.

 

Konserwacja oltarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej/Konserwacja oltarza Kaplicy Mszalnej 2.jpg

 

Konserwacja oltarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej/Konserwacja oltarza Kaplicy Mszalnej 10.jpeg

 

Konserwacja oltarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej/Kaplica1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron, Karol Mikos

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.06.2020 r.

Rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu kaplicy mszalnej w Borusowej. Ich wykonawcą jest Pani Małgorzata Zelek – Konserwator Dzieł Sztuki. Łączny koszt prowadzonych prac oszacowano na kwotę 98 000,00 zł. Obecnie realizowany jest I etap prac który zostanie sfinalizowany w grudniu br., a jego łączny koszt wyniesie 50 360,00 zł. Realizacja II etapu została przewidziana na rok przyszły, a jej łączny koszt został oszacowany na 47 640,00 zł. W ramach I etapu tego zadania zostanie między innymi wykonana pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2 połowy XIX wieku, a także konserwacja na elementach snycerskich (powierzchnie złocone i srebrzone) oraz powierzchni polichromowanej. Gmina Gręboszów na I etap  zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej” otrzymała  dofinansowanie w  wysokości 40 000,00 zł. Środki pochodzą z Powiatu Dąbrowskiego  w kwocie 15 000 zł oraz 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  Dzięki wsparciu powiatu oraz województwa zostaną przywrócone pierwotne walory artystyczne obiektu. Po konserwacji ołtarz powróci do kultu jako cenny świadek historii kościoła w gminie.                       Opracowanie: Grzegorz Skowron, Karol Mikos Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.06.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe