Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Konsultacje społeczne przebiegu linii kolejowej do CPK

Już drugi tydzień trwają konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). W ramach pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego są także przedstawione cztery warianty przebiegu korytarza kolejowego, ciąg nr 7, linia kolejowa nr 73. Dwa z tych wariantów (pomarańczowy i jasnoniebieski) przewidują przebieg przez teren gminy Gręboszów, co jest oczywistą szansą rozwojową tych terenów.  Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji przedstawionych przedsięwzięć. Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag do projektu ww. dokumentu. Udział w konsultacjach można wziąć do 10 marca 2020 r. włącznie. Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Ciąg nr 7 mapy przebiegu korytarza odcinka linii kolejowej nr 73

 

 

Ciag_7_linia_73_arkusz_legenda.png

 

Ciag 7 linia 73 arkusz 1 z 2.png

 

Ciag 7 linia 73 arkusz 2 z 2.png

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.02.2020 r.

Już drugi tydzień trwają konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). W ramach pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego są także przedstawione cztery warianty przebiegu korytarza kolejowego, ciąg nr 7, linia kolejowa nr 73. Dwa z tych wariantów (pomarańczowy i jasnoniebieski) przewidują przebieg przez teren gminy Gręboszów, co jest oczywistą szansą rozwojową tych terenów.  Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji przedstawionych przedsięwzięć. Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag do projektu ww. dokumentu. Udział w konsultacjach można wziąć do 10 marca 2020 r. włącznie. Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl Ciąg nr 7 mapy przebiegu korytarza odcinka linii kolejowej nr 73                     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.02.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe