Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" Informuje

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia.

 Cel ogólny:

Łączy nas nie tylko Wisła - współpraca i rozwój ponadregionalny

 Cele szczegółowe:

1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru

1.2 Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców

Dopełnieniem celu ogólnego i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020:

1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru

1.1.2 Kreator przedsiębiorczości

1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny

1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych

1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety

1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiet

1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna

1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

1.2.3 Czas na Świętokrzyskie -działania marketingowe

1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna

1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej

 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl lub w siedzibie biura:

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia

ul. Szkolna 3, 28-53 Skalbmierz

tel: 41 3529077

 

Pliki do pobrania

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2016/09wrzesien/LDG/Plakat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.09.2016 r.

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia.  Cel ogólny: Łączy nas nie tylko Wisła - współpraca i rozwój ponadregionalny  Cele szczegółowe: 1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru 1.2 Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców Dopełnieniem celu ogólnego i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020: 1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru 1.1.2 Kreator przedsiębiorczości 1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiet 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD 1.2.3 Czas na Świętokrzyskie -działania marketingowe 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania 1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom 1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl lub w siedzibie biura: Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia ul. Szkolna 3, 28-53 Skalbmierz tel: 41 3529077   Pliki do pobrania Pobierz plik Plakat                                   Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.09.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe