Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,2 mm

Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER

 

files/pliki/aktualnosci/2019/10pazdziernik/Malopolska Fabryka Aktywizacji POWER/Program Power.jpg

 

 

 

Fiszka do projektu JPM NEET’s

LP.

Nazwa Pola

Informacje

1.

Tytuł  projektu

‘Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER’

2.

Województwo

Małopolska

3.

Typ uczestnika projektu

1. Osoby w wieku 15-29 lat.
2. NEETY (nie uczą się i nie pracują)
3. Zamieszkują obszar wybranych gmin - załącznik

- lub są ON

-lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)

4.

Rekrutacja

Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

5.

Definicja NEET-ów

1. Wiek pomiędzy  15‐29 lat,
2. Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)
3. Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)
4. Nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
5. Mieszka w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!) – 59 osób
6. Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:
- osobą niepełnosprawną – 13 osób
- rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) -18 osób
6.

Wsparcie

Zaplanowane formy wsparcia:

1. Doradztwo Zawodowe (3 godziny – tworzenie IPD)
2. Pośrednictwo pracy (3 godziny)
3. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (90 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)
4. Zatrudnienie wspierane – 9 osób po 12 h/Bon na zasiedlenie – 3 osoby
5. Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 26 osób)
7.

Kontakt

J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch 

Biuro Projektu

Ul. Kościuszki 10

33-100 Tarnów

Tel.  887 788 063

 Mail: fabrykapower@jpmcg.pl

WWW fabrykaaktywizacji.pl

8.

Data realizacji projektu

01.06.2019 – 31.07.2020

9.

Opis wsparcia *

 

1. Doradztwo Zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 3 godziny na osobę, dla 90 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

2. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla  90 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

3. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 90  osób. 72 osoby uzyskają kwalifikacje, dla 18 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h.

4. Zatrudnienie wspierane/Bon na zasiedlenie

Zatrudnienie wspierane dla  udział 9 os.,  12 godz. wsparcia, co łącznie daje 108 godz. wsparcia  dla osób młodych, przebywających poza rynkiem pracy, nieposiadających żadnych doświadczeń zaw. Lub nieposiadających aktualnych kwalifikacji lub osób z niskim poziomem kompetencji społ., uniemożliwiających podjęcie aktywności zaw. i/lub eduk. Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP

5. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 26 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.10.2019 r.

        Fiszka do projektu JPM NEET’s LP. Nazwa Pola Informacje 1. Tytuł  projektu ‘Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER’ 2. Województwo Małopolska 3. Typ uczestnika projektu 1. Osoby w wieku 15-29 lat.2. NEETY (nie uczą się i nie pracują)3. Zamieszkują obszar wybranych gmin - załącznik - lub są ON -lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6) 4. Rekrutacja Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc. 5. Definicja NEET-ów 1. Wiek pomiędzy  15‐29 lat,2. Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)3. Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)4. Nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.5. Mieszka w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!) – 59 osób6. Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:- osobą niepełnosprawną – 13 osób- rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) -18 osób 6. Wsparcie Zaplanowane formy wsparcia: 1. Doradztwo Zawodowe (3 godziny – tworzenie IPD)2. Pośrednictwo pracy (3 godziny)3. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (90 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)4. Zatrudnienie wspierane – 9 osób po 12 h/Bon na zasiedlenie – 3 osoby5. Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 26 osób) 7. Kontakt J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch  Biuro Projektu Ul. Kościuszki 10 33-100 Tarnów Tel.  887 788 063  Mail: fabrykapower@jpmcg.pl WWW fabrykaaktywizacji.pl 8. Data realizacji projektu 01.06.2019 – 31.07.2020 9. Opis wsparcia *   1. Doradztwo Zawodowe Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 3 godziny na osobę, dla 90 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe. 2. Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy dla  90 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia. 3. Kursy zawodowe wraz z egzaminem Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 90  osób. 72 osoby uzyskają kwalifikacje, dla 18 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h. 4. Zatrudnienie wspierane/Bon na zasiedlenie Zatrudnienie wspierane dla  udział 9 os.,  12 godz. wsparcia, co łącznie daje 108 godz. wsparcia  dla osób młodych, przebywających poza rynkiem pracy, nieposiadających żadnych doświadczeń zaw. Lub nieposiadających aktualnych kwalifikacji lub osób z niskim poziomem kompetencji społ., uniemożliwiających podjęcie aktywności zaw. i/lub eduk. Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP 5. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 26 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.10.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe