Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 21°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Marszałek Województwa Małopolskiego Informuje

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 roku.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczącej zmiany systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny) wśród podmiotów korzystających ze środowiska oraz nowych podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą m.in. na Państwa stronie internetowej.

Opłaty wnosi się za:
• Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły (spalanie paliw w kotłowniach), spalanie paliw w silnikach spalinowych (np. w samochodach), chów lub hodowla drobiu, lakiernie,
• Pobór wód z własnych ujęć wody podziemne, powierzchniowe,
• Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m. in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych,
• Składowanie odpadów.
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz wprowadzonych zmian znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63- 03-162, 63-03-163, 63-03-164, 63-03-203, 63-03-329, 63-03-364, 63-03-458.

Rozpowszechnienie informacji na temat opłat za korzystanie ze środowiska oraz o wprowadzonych zmianach systemu rozliczania opłat ma na celu zwiększenie świadomości wśród podmiotów o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 roku.W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczącej zmiany systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny) wśród podmiotów korzystających ze środowiska oraz nowych podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą m.in. na Państwa stronie internetowej. Opłaty wnosi się za: • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły (spalanie paliw w kotłowniach), spalanie paliw w silnikach spalinowych (np. w samochodach), chów lub hodowla drobiu, lakiernie, • Pobór wód z własnych ujęć wody podziemne, powierzchniowe, • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m. in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, • Składowanie odpadów. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz wprowadzonych zmian znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63- 03-162, 63-03-163, 63-03-164, 63-03-203, 63-03-329, 63-03-364, 63-03-458. Rozpowszechnienie informacji na temat opłat za korzystanie ze środowiska oraz o wprowadzonych zmianach systemu rozliczania opłat ma na celu zwiększenie świadomości wśród podmiotów o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe