Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,9 km/h
opady: 0,0 mm

Mecenat Małopolski – II edycja

Informacje o ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 r. pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

  • wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;
  • rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
  • polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski, zarówno w kraju, jak i za granicą;
  • utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem o którym mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu;
  • zachowujące, utrwalające i upowszechniające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
  • promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
  • zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

 

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł.

 

Termin i sposób składania dokumentów

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-07-30 23:59

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-07-31 16:00

Link ze szczegółami konkursu: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2299661,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Kontakt w sprawie konkursu:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespół ds. Aktywności Kulturowej ul. Zacisze 5, Kraków Tel: (12) 63-03-476, (12) 37-96-092, (12) 63-03-511, (12) 61 60 429, (12) 63 03 439, (12) 63-03-528, (12) 63 03 439

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania wniosków konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123, w godz. od 8:00 do 16:00

 

 

 

 

Mecenat Małopolski II edycja

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.07.2023 r.

Informacje o ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 r. pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”. W ramach konkursu wspierane będą zadania: wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski, zarówno w kraju, jak i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem o którym mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu; zachowujące, utrwalające i upowszechniające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.   Kogo dotyczy? O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł.   Termin i sposób składania dokumentów Etap pierwszy: Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-07-30 23:59 Etap drugi: Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-07-31 16:00 Link ze szczegółami konkursu: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2299661,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html Kontakt w sprawie konkursu: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespół ds. Aktywności Kulturowej ul. Zacisze 5, Kraków Tel: (12) 63-03-476, (12) 37-96-092, (12) 63-03-511, (12) 61 60 429, (12) 63 03 439, (12) 63-03-528, (12) 63 03 439 Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania wniosków konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123, w godz. od 8:00 do 16:00             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.07.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe