Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 13°C
wiatr: 10,4 km/h
opady: 0,4 mm

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biskupice i Ujście Jezuickie w 2018 r.

W dniu 26 lipca 2018 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowane odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 255 w miejscowości Biskupice i na dz. nr 202 w miejscowości Ujście Jezuickie, o łącznej długości 1,260 km, w tym w miejscowości Biskupice o długości 0,6 km, a w miejscowości Ujście Jezuickie o długości 0,66 km.

W ramach modernizacji istniejącą nawierzchnię gruntową dróg zamienioną na nawierzchnię tłuczniową o grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wyprofilowaniu koryta drogi. Łączny koszt modernizacji obu odcinków dróg wyniósł 247 787,53 zł, z czego 94 691,00 zł stanowiła pozyskana dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 38,21 % poniesionych kosztów modernizacji.

O modernizację wymienionych dróg od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy wymienionych drogach, Sołtysi wsi: Biskupice - Pani Bożena Landowska, wsi Ujście Jezuickie - Józefa Kogut, oraz Radni Rady Gminy Gręboszów: Zbigniew Dudek, Krzysztof Kosoń, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizacji inwestycji. W 2018 r. w budżecie Gminy Gręboszów na modernizację drogi zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi przez pracowników Urzędu Gminy Gręboszów oraz staraniom Wójt Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 38,21 % kosztów modernizacji wymienionych dróg t.j. w kwocie 94 691,00 zł. Projekt modernizacji wykonała firma projektowa, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która pełniła również nadzór inwestorski nad modernizacją dróg. Wykonawcą modernizacji wymienionych dróg wybranym w postępowaniu przetargowym była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mająca siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Umowę na wykonanie modernizacji dróg Gmina Gręboszów zawarła w dniu  26 czerwca 2018 r., a już w dniu 23 lipca  2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i prośbę o odbiór zmodernizowanych dróg. Powołana przez Wójta Gminy Gręboszów Komisja Odbiorowa ustaliła w trakcie odbioru, że wykonano cały zakres zaplanowanych robót i jakość zmodernizowanej zapewnia możliwość jej użytkowania.

Zmodernizowane drogi zapewne ułatwią dojazd rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy nich, jak również skrócą dojazd komunikacyjny do innych gruntów rolnych, położonych w innych częściach terenu Gminy Gręboszów.

 

 

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 255 obręb Biskupice.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/1.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/2.JPG

Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice : 09 stycznia 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/3.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/4.JPG

Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r.

(pierwsze zdjęcie początek  odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+110 na dz. nr 255 obręb Biskupice)

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/5.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/6.JPG

Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 09 stycznia 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/7.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/8.JPG

Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/9.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/10.JPG

Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 09 stycznia 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/11.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/12.JPG

Data wykonania zdjęć po modernizacji dróg  na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/13.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/14.JPG

Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 09 stycznia 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/15.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/16.JPG

Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r.
(drugie zdjęcie koniec odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+710 na dz. nr 255 obręb Biskupice)

 

 

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 202  obręb Ujście Jezuickie

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/17.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/18.JPG

Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie : 09 stycznia 2018 r. 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/19.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/20.JPG

Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 25 lipca 2018 r.

(pierwsze zdjęcie początek odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+300 na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie)

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/21.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/22.JPG

Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 09 stycznia 2018 r. 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/23.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/24.JPG

Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi : na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie 25 lipca 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/25.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/26.JPG

Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 09 stycznia 2018 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/27.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci/28.JPG

Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 25 lipca 2018 r.
(drugie zdjęcie koniec odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+960 na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie)

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.09.2018 r.

W dniu 26 lipca 2018 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowane odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 255 w miejscowości Biskupice i na dz. nr 202 w miejscowości Ujście Jezuickie, o łącznej długości 1,260 km, w tym w miejscowości Biskupice o długości 0,6 km, a w miejscowości Ujście Jezuickie o długości 0,66 km. W ramach modernizacji istniejącą nawierzchnię gruntową dróg zamienioną na nawierzchnię tłuczniową o grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wyprofilowaniu koryta drogi. Łączny koszt modernizacji obu odcinków dróg wyniósł 247 787,53 zł, z czego 94 691,00 zł stanowiła pozyskana dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 38,21 % poniesionych kosztów modernizacji. O modernizację wymienionych dróg od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy wymienionych drogach, Sołtysi wsi: Biskupice - Pani Bożena Landowska, wsi Ujście Jezuickie - Józefa Kogut, oraz Radni Rady Gminy Gręboszów: Zbigniew Dudek, Krzysztof Kosoń, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizacji inwestycji. W 2018 r. w budżecie Gminy Gręboszów na modernizację drogi zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi przez pracowników Urzędu Gminy Gręboszów oraz staraniom Wójt Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 38,21 % kosztów modernizacji wymienionych dróg t.j. w kwocie 94 691,00 zł. Projekt modernizacji wykonała firma projektowa, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która pełniła również nadzór inwestorski nad modernizacją dróg. Wykonawcą modernizacji wymienionych dróg wybranym w postępowaniu przetargowym była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mająca siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Umowę na wykonanie modernizacji dróg Gmina Gręboszów zawarła w dniu  26 czerwca 2018 r., a już w dniu 23 lipca  2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i prośbę o odbiór zmodernizowanych dróg. Powołana przez Wójta Gminy Gręboszów Komisja Odbiorowa ustaliła w trakcie odbioru, że wykonano cały zakres zaplanowanych robót i jakość zmodernizowanej zapewnia możliwość jej użytkowania. Zmodernizowane drogi zapewne ułatwią dojazd rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy nich, jak również skrócą dojazd komunikacyjny do innych gruntów rolnych, położonych w innych częściach terenu Gminy Gręboszów.     Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 255 obręb Biskupice.     Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice : 09 stycznia 2018 r.     Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r. (pierwsze zdjęcie początek  odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+110 na dz. nr 255 obręb Biskupice)     Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 09 stycznia 2018 r.     Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r.     Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 09 stycznia 2018 r.     Data wykonania zdjęć po modernizacji dróg  na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r.     Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 09 stycznia 2018 r.     Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 255 obręb Biskupice: 25 lipca 2018 r. (drugie zdjęcie koniec odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+710 na dz. nr 255 obręb Biskupice)     Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 202  obręb Ujście Jezuickie     Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie : 09 stycznia 2018 r.      Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 25 lipca 2018 r. (pierwsze zdjęcie początek odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+300 na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie)     Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 09 stycznia 2018 r.      Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi : na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie 25 lipca 2018 r.     Data wykonania zdjęć przed modernizacją drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 09 stycznia 2018 r.     Data wykonania zdjęć po modernizacji drogi na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie: 25 lipca 2018 r. (drugie zdjęcie koniec odcinka drogi po wykonaniu modernizacji w km 0+960 na dz. nr 202 obręb Ujście Jezuickie)               Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe