Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Modernizacja drogi rolniczej w Woli Żelichowskiej

W dniu 12 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania drugi i ostatni odcinek modernizowanej drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 634 miejscowości Wola Żelichowska o długości 1307 m. W ubiegłym roku zmodernizowano odcinek długości 600 m. Łącznie zmodernizowano drogę o długości 1907 m.

W ramach modernizacji nawierzchnię gruntową drogi zamienioną na nawierzchnię tłuczniową. Koszt modernizacji odcinka drogi o długości 1307 m wykonanego w bieżącym roku wyniósł 312 947,30 zł, z czego 150 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 47,93 %.

W 2018 r. koszt modernizacji wykonanego wtedy odcinka 600 m drogi wyniósł 121 995,53 zł, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wartość uzyskanej wtedy pomocy wyniosła 24,59 %.

Łączny koszt modernizacji (robót budowlanych) obu odcinków drogi tj. łącznie 1097 m drogi wyniósł 434 942,83 zł. Dotacja uzyskana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 180 000,00 zł. Środki z budżetu Gminy Gręboszów przeznaczone na modernizację drogi wyniosły 254 942,83 zł.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł w 2018 r. 2 300,00 zł, w 2019 r. 2 950,00 zł, łącznie 5 250,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł w 2018 r. 991,83 zł, w 2019 r. wyniósł 2 503,58 zł, łącznie 3 495,41 zł.

Całkowity koszt modernizacji drogi na dz. nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska wyniósł 443 688,24 zł.

O modernizację wymienionej drogi od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy tej drodze, sołtys wsi Wola Żelichowska Pani Bożena Bułat, radny Pan Krzysztof Dymon, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizowanych inwestycji na bieżący rok.

Projekt modernizacji drogi wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła również nadzór inwestorski. Wykonawcą modernizacji obu odcinków drogi wybranego w drodze postępowania przetargowego była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mający siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna.
Zmodernizowana droga zapewne ułatwi dojazd rolnikom do gruntów rolnych położonych bezpośrednio przy niej, jak również skróci dojazd komunikacyjny do innych gruntów rolnych, położonych w innych częściach terenu Gminy Gręboszów.

 

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2019 r. usytuowanej na działce nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/1 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/2 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km 0+600
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/3 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/4 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+700
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/5 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/6 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 1+000
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/7 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/8 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 1+300
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/9 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/10 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 1+500
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/11 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/12 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km ~ 1+600
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/13 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/14 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km 1+907
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska w 2018 r.

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/15 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/16 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km 0+000
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/17 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/18 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+100
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/19 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/20 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+200
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/21 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/22 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+300
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/23 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/24 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+400
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/25 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/26 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w km ~ 0+500
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/27 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

files/pliki/galerie/2019/08sierpien/Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej/28 Modernizacja drogi rolniczej w Woli Zelichowskiej.jpg

Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km 0+600
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.08.2019 r.

W dniu 12 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania drugi i ostatni odcinek modernizowanej drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 634 miejscowości Wola Żelichowska o długości 1307 m. W ubiegłym roku zmodernizowano odcinek długości 600 m. Łącznie zmodernizowano drogę o długości 1907 m. W ramach modernizacji nawierzchnię gruntową drogi zamienioną na nawierzchnię tłuczniową. Koszt modernizacji odcinka drogi o długości 1307 m wykonanego w bieżącym roku wyniósł 312 947,30 zł, z czego 150 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 47,93 %. W 2018 r. koszt modernizacji wykonanego wtedy odcinka 600 m drogi wyniósł 121 995,53 zł, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wartość uzyskanej wtedy pomocy wyniosła 24,59 %. Łączny koszt modernizacji (robót budowlanych) obu odcinków drogi tj. łącznie 1097 m drogi wyniósł 434 942,83 zł. Dotacja uzyskana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 180 000,00 zł. Środki z budżetu Gminy Gręboszów przeznaczone na modernizację drogi wyniosły 254 942,83 zł. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł w 2018 r. 2 300,00 zł, w 2019 r. 2 950,00 zł, łącznie 5 250,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł w 2018 r. 991,83 zł, w 2019 r. wyniósł 2 503,58 zł, łącznie 3 495,41 zł. Całkowity koszt modernizacji drogi na dz. nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska wyniósł 443 688,24 zł. O modernizację wymienionej drogi od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy tej drodze, sołtys wsi Wola Żelichowska Pani Bożena Bułat, radny Pan Krzysztof Dymon, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizowanych inwestycji na bieżący rok. Projekt modernizacji drogi wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła również nadzór inwestorski. Wykonawcą modernizacji obu odcinków drogi wybranego w drodze postępowania przetargowego była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mający siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Zmodernizowana droga zapewne ułatwi dojazd rolnikom do gruntów rolnych położonych bezpośrednio przy niej, jak również skróci dojazd komunikacyjny do innych gruntów rolnych, położonych w innych częściach terenu Gminy Gręboszów.   Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2019 r. usytuowanej na działce nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska   Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km 0+600 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+700 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 1+000 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 1+300 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 1+500 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km ~ 1+600 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km 1+907 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska w 2018 r.   Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km 0+000 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+100 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+200 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+300 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km ~ 0+400 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w km ~ 0+500 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km 0+600 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)                       Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.08.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe