Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 20°C
wiatr: 17,2 km/h
opady: 0,0 mm

Możliwość montażu dodatkowych instalacji fotowoltaicznych (wytwarzających prąd elektryczny ze słońca)

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że istnieje możliwość montażu kilku dodatkowych instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców naszej Gminy. Instalacje dofinansowywane są ze środków unijnych w ramach działania 4.1 Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój Infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania będzie wynosić ok. 60% kosztów netto planowanej instalacji. Ilość wolnych instalacji jest ograniczona. Prosimy zainteresowanych mieszkańców o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Gręboszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2018 r. tj. do poniedziałku.

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/07lipiec/Dofinansowanie do budowy instalacji/2.jpg

 

Projekt partnerski.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.07.2018 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że istnieje możliwość montażu kilku dodatkowych instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców naszej Gminy. Instalacje dofinansowywane są ze środków unijnych w ramach działania 4.1 Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój Infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania będzie wynosić ok. 60% kosztów netto planowanej instalacji. Ilość wolnych instalacji jest ograniczona. Prosimy zainteresowanych mieszkańców o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Gręboszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2018 r. tj. do poniedziałku.     Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.                           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.07.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe