Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 czerwca
temperatura: 19°C
wiatr: 11,2 km/h
opady: 0,6 mm

Nabór wniosków o dofinansowanie do usunięcia azbestu w 2015 i 2016 roku.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, iż trwa ciągły nabór wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2015 i 2016 rok w ramach tzw. projektu szwajcarskiego.

W związku z koniecznością zaplanowania wysokości środków finansowych do realizacji w/w zadania Urząd Gminy Gręboszów prosi mieszkańców gminy Gręboszów planujących dokonać demontażu azbestowego pokrycia dachu w 2015 r. lub w 2016 r. o dokonanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów do 31 marca 2015 r.

W zgłoszeniu  należy podać  następujące dane:
- imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy właściciela lub użytkownika budynku,
- powierzchnię dachu do demontażu w m2,
- rodzaj pokrycia przeznaczonego do demontażu

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wszelkie informacje oraz formularze wniosków wraz z załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów (pokój nr 1 na parterze). Informacje można uzyskać również pod nr telefonu  - 14 6416002 w. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.03.2015 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, iż trwa ciągły nabór wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2015 i 2016 rok w ramach tzw. projektu szwajcarskiego. W związku z koniecznością zaplanowania wysokości środków finansowych do realizacji w/w zadania Urząd Gminy Gręboszów prosi mieszkańców gminy Gręboszów planujących dokonać demontażu azbestowego pokrycia dachu w 2015 r. lub w 2016 r. o dokonanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów do 31 marca 2015 r. W zgłoszeniu  należy podać  następujące dane: - imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy właściciela lub użytkownika budynku, - powierzchnię dachu do demontażu w m2, - rodzaj pokrycia przeznaczonego do demontażu O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wszelkie informacje oraz formularze wniosków wraz z załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów (pokój nr 1 na parterze). Informacje można uzyskać również pod nr telefonu  - 14 6416002 w. 23                                     Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.03.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe