Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 8,9 km/h
opady: 0,0 mm

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Lubiczku

W dniu 17 grudnia 2013 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, po wykonanym remoncie, drogę gminną nr K180102 w miejscowości Lubiczko o długości 0,6 km.

W ramach remontu wzmocniono podbudowę drogi, utwardzono pobocza i wykonano nawierzchnię asfaltową. Koszt remontu wyniósł 171 617,31 zł, z czego 157 074,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła ponad 91,5 %.

Na wniosek mieszkańców wsi Lubiczko oraz dzięki wsparciu radnego Rady Gminy Gręboszów Kazimierza Kowala i sołtysa wsi Władysława Patality remont drogi został przyjęty przez Radę Gminy Gręboszów do realizacji w budżecie Gminy Gręboszów na rok 2013. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, uzyskano promesę na finansowanie przez budżet Państwa remontu wymienionej drogi. Projekt remontu wykonała firma: Projektowa Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra. Wykonawcą remontu była firma: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1.

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/Nowa nawierzchnia asfaltowa w Lubiczku/1.JPG

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/Nowa nawierzchnia asfaltowa w Lubiczku/2.JPG

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/Nowa nawierzchnia asfaltowa w Lubiczku/3.JPG

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/Nowa nawierzchnia asfaltowa w Lubiczku/4.JPG

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/Nowa nawierzchnia asfaltowa w Lubiczku/5.JPG

 

 

Opracowanie: E. Borek, M. Mamulski

Wprowadzenie: M. Janowiec 31.12.2013 r.

W dniu 17 grudnia 2013 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, po wykonanym remoncie, drogę gminną nr K180102 w miejscowości Lubiczko o długości 0,6 km. W ramach remontu wzmocniono podbudowę drogi, utwardzono pobocza i wykonano nawierzchnię asfaltową. Koszt remontu wyniósł 171 617,31 zł, z czego 157 074,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła ponad 91,5 %. Na wniosek mieszkańców wsi Lubiczko oraz dzięki wsparciu radnego Rady Gminy Gręboszów Kazimierza Kowala i sołtysa wsi Władysława Patality remont drogi został przyjęty przez Radę Gminy Gręboszów do realizacji w budżecie Gminy Gręboszów na rok 2013. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, uzyskano promesę na finansowanie przez budżet Państwa remontu wymienionej drogi. Projekt remontu wykonała firma: Projektowa Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra. Wykonawcą remontu była firma: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1.     Opracowanie: E. Borek, M. Mamulski Wprowadzenie: M. Janowiec 31.12.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe